post

През втората половина на 2012 г.по ОП “Конкурентоспособност” са сключени договори за 900 млн. лева, с което договарянето по програмата достигна 85%

Процедурата за енергийна ефективност и зелена икономика, финансирана по линия на ОП “Конкурентоспособност” е първата, която гарантира, че кандидатстващите не могат да загубят. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на среща с представители на бизнеса в Хасково в събота. Министър Добрев представи пред тях възможностите за кандидатстване по оперативната програма, която е един от основните инструменти на МИЕТ в подкрепа на конкурентното развитие на компаниите.

Оперативната програма осигурява ресурс от 1.2 млрд. евро за българските фирми и ние трябва да направим всичко възможно, за да усвоим в максимална степен тези средства, каза министърът. По неговите думи през втората половина на 2012 г. са сключени договори за 900 млн. лева, с което договарянето по програмата достигна 85%. Останалият ресурс от 15% е отворен в момента и всяко предприятие може да се възползва, добави Добрев.

Най-голямата отворена схема е тази за енергийна ефективност и зелена икономика. По нея са отделени 150 млн. евро безвъзмездна помощ от оперативната програма и още толкова – от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. Това е значителен финансов ресурс, а получените проекти, които имат пропуски, не се дисквалифицират, а се връщат за доработване. По мнението на министър Добрев това е гаранция, че до изчерпване на средствата, всеки, който подаде проектно предложение, ще спечели.

Бизнесът в България харчи средно пет пъти повече ток от бизнеса в Европа, което се отразява негативно върху неговата конкурентоспособност – така министър Добрев мотивира необходимостта от финансова помощ за компаниите чрез схемата за енергийна ефективност и зелена икономика. Той припомни, че по нея се финансират проекти не само за саниране или смяна на дограма, а и за закупуване на ново оборудване, което ще спести минимум 10% от разходите на дружествата за енергия.

За да се улесни процесът на кандидатстване и по-добрата усвояемост по схемата, в момента се обмисля някои от процедурите, регламентирани преди подписването на договорите с оперативната програма, да бъдат преместени за след това, обясни министър Добрев. По неговите думи това ще даде възможност да бъдат сключени максимален брой договори и да не се загубят средства. Изменението обаче трябва да бъде одобрено от мониторинговия комитет на програмата.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *