post

Наградите за първите две места са по 25 000 и 10 000 евро

Институтът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) обявява второ издание на турнира по социална иновация. 

Целта на турнира е да поощрява зараждането на новаторски идеи. Той също така открива и дава тласък на възможности с голям социален заряд и такива, които утвърждават водещи практики с осезаемо и измеримо въздействие. В центъра на вниманието е създаването на ползи за обществото във връзка с усилията за преодоляване на социалната изолация. В този смисъл, проектите обхващат широк кръг от теми, от образованието и здравеопазването, до природната или градската среда. Използват се новите технологии, системи и процеси. Подобренията в тези сфери са от решаващо значение за успех в стопанската област. Социалната иновация би могла да постигне значителен социален ефект. С въвеждането на награда в Специална категория през 2013 г., още по-голяма тежест ще придобие градската и природната среда.

Създаденият през 2012 г. от Института на ЕИБ турнир по социална иновация е основна инициатива в социалната програма на института.

Турнир ще се проведе в две части: комитет, състоящ се от експерти от групата на ЕИБ в областта на иновациите, околната среда и други дисциплини ще избере до 15 проекта. От тях те трябва да отсеят най-малко четири проекта, които да отговарят на условията на конкурса. 

Финалистите ще бъдат обявени до 15 юни и поканени да менторинг цех да им предостави необходимите насоки за финализирането на техните предложения. Заключителното събитие, където всички финалисти ще бъдат поканени да представят своите предложения, ще се проведе в Будапеща, Унгария на 17 октомври 2013. 

Наградите са три – първите две места ще получат по 25 000 евро и 10 000 евро съответно. Ще бъде излъчена и една специална награда за околна среда. Подебителят ще получи също 25 000 евро. 

Повече информация за турнира и условията може да намерите на официалния сайт

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *