post

Експертите ще започнат одита следвашата седмица

Европейската комисия започва проверка на българския енергиен сектор следващата седмица. Това потвърждение е било получено днес в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. 

Проверката ще се ръководи от представители на Генерална дирекция „Енергетика” на ЕК.

Експертите ще прегледат законодателната рамка и структурните компоненти на българския енергиен сектор като целта е да бъдат идентифицирани най-важните проблеми в сектора. В нейния ход експертите на ЕК ще проведат двустранни срещи с екипите на МИЕТ, ДКЕВР и мениджъри на големи дружества от енергийния сектор.

Проверката ще се фокусира върху няколко ключови теми – правомощията и независимостта на националния регулатор; БЕХ и ролята му на българския енергиен пазар; структурата и дейността на националния електроенергиен пазар; структурата и дейността на националния газов пазар, като се има предвид диверсификацията и спецификите на производството на газ; механизмите на ценообразуване в енергетиката.

Проверката беше договорена по време на посещението на министър-председателя Марин Райков, вицепремиера Екатерина Захариева и министъра на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев в Брюксел.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *