Новини

Министър-председателят ще подпише споразумение с ЕБВР за подкрепа при изпълнението на европроекти

Банката ще подпомогне България в областта на стратегическото планиране, проектирането и управлението на проекти

Министерският съвет упълномощи премиера и министър на външните работи Марин Райков да подпише споразумението между българското правителство и Европейската банка за възстановяване и развитие за предоставянето на подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез структурните инструменти на Европейския съюз.

Проектът на документа беше одобрен през юли 2012 г. и е аналогичен със споразуменията със Световната банка и с Европейската инвестиционна банка, сключени в началото на миналата година. Помощта от ЕБВР ще се предоставя под формата на консултантски услуги на потенциалните бенефициенти на оперативните програми и ще бъде финансирана по линия на техническата помощ по съответната програма.

Предвижда се ЕБВР да подпомогне България в областта на стратегическото планиране, проектирането и управлението на проекти с оглед успешното усвояване на средствата за целите на кохезионната политика у нас. С нейна подкрепа ще бъдат адресирани ключовите области, свързани с енергийната ефективност, разработването на общински услуги и проекти, подпомагане на частни и търговски инфраструктурни дейности.

Конкретните дейности, които ще се изпълняват, ще бъдат договорени в отделни споразумения между бенефициентите на оперативните програми и Банката.

Привличането на ЕБВР в предоставянето на консултантски услуги е от ключово значение за страната ни заради съществения опит на финансовата институция в тази посока и достъпа й до висококвалифицирани експерти, подчертават от пресцентъра на Кабинета. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *