Новини

ЕП одобри проект за събиране на данни за броя на населението в страните членки на ЕС

Правилата са нужни за изчисляване разпределението на някои видове финансиране от ЕС

Европейският парламент одобри проект за унифицирани стандарти за събирането и обработването на данни за броя на населението във всички страни членки на Европейския съюз, предаде пресслужбата на институцията. Общите правила са необходими за изчисляване на квалифицираното мнозинство в Съвета на министрите и за разпределение на някои видове финансиране от ЕС. Новите правила ще изискват от страните членки да предоставят на Европейската комисия данни за “постоянно пребиваващо” население, т.е. за хората, които са живели или планират да живеят в дадена страна членка за повече от година.

Тя ще трябва да гарантира, че всеки гражданин ще бъде преброен само веднъж. Предложението ще уеднакви правилата за всички страни в ЕС за събиране на данни за броя на населението, които да се използват при определянето на политиките на ЕС, при изчисляване на правото за гласуване чрез квалифицирано мнозинство в Съвета и при разпределение на финансирането от ЕС.

До този момент страните – членки на ЕС, имат собствена методология за събирането и обработването на демографските статистики и ги предават поотделно на Еврокомисията. Докладчикът Чаба Шогор (ЕНП, Румъния) гласува против приетите правила, тъй като според него те ще навредят на страните с много емигрирали граждани. Не беше приета поправка, предлагаща да отпадне текстът за използването на данните за определяне на квалифицирано мнозинство в Съвета. Еврокомисията ще докладва на Европейския парламент и на Съвета за ефекта от новите правила на всеки пет години.

Въпреки че Европарламентът одобри предложението с поправките, гласуването на законодателната резолюция е отложено по искане на председателя на Комисията по заетост и социални въпроси, за да даде време за неформалните преговори със Съвета и да се достигне до споразумение на първо четене.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *