Новини

Увеличават финансовия ресурс по процедура "Подкрепа за заетост"

Поради големия интерес към Проекта се увеличи броят на безработните лица, които могат да се включат в заетост

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” одобри промени, които се отнасят до изпълнението на проектното предложение по процедура ”Подкрепа за заетост”, съобщиха от Агенцията по заетостта.

С промените се намалява периодът на наставничеството от 6 на 2 месеца и се увеличава възможността един наставник да може да отговаря вече за 15 лица, а не за 10, както досега.

С извършената промяна се обезпечава допълнителен финансов ресурс, който ще бъде използван за осигуряване на заетост на по-голям брой безработни лица.

Във връзка с тези промени е необходимо подписването на анекси към вече сключените договори с работодатели.

Не се променя периодът на заетост на наетите лица по Проекта, който е с продължителност от 6 до 12 месеца, както и възнагражденията на наетите лица и на наставниците. Средствата на работодателите се възстановяват в рамките на 20 работни дни след представяне на необходимите документи.

Размерът на изплатените средства на работодателите към 11.04.2013 г. с натрупване от началото на проекта е 17 192 177 лв. Включените в заетост лица към 11.04.2013 г. са 15 316.

Проект „Подкрепа за заетост” стартира в края на месец юли 2012 г. Представители на целевата група по Проекта са безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда’ с фокус към трайно безработни и безработни с ниска професионална квалификация и недостиг на умения, безработни с ниско образование и безработни от етническите малцинства. Целта на проекта е обучение и осигуряване на субсидирана заетост при работодател на 9 000 безработни лица. Проектът е на стойност 80 млн. лв.

Поради големия интерес към Проекта се увеличи броят на безработните лица, които могат да се включат в заетост, и от 9000 нарастна на 16 300 лица. За целта се увеличи и финансовият ресурс и той вече е 117 835 000 млн. лв.

Дейностите по проекта приоритетно са насочени към работодатели – бедстващи общини и общини с високи нива на безработица – над 20%. Много голяма част от местата са усвоени от тези общини, както от общински предприятия, областни управи и работодатели от реалния сектор. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *