Новини

Трима студенти със стипендии за участие в програмата по мениджмънт MySuccess Мениджмънт Инкубатор

Победителите бяха избрани след конкурс за есета на специфични бизнес теми

Трима студенти спечелиха стипендии за участие в менторска програма по мениджмънт MySuccess Мениджмънт Инкубатор, разработена от The Business Institute – официален предстваител на Cisco Business Institute за България. Победителите бяха избрани след конкурс за есета на специфични бизнес теми, определени от партньорите на форума на списание ENTERPRISE MySuccess.bg in Education, осигурили стипендиите – HP България, Аурубис България и Мобилтел ЕАД.

Обучението на студентите ще започне в края на септември, като те ще участват в менторската програма, наблягаща на създаването на т.нар. „меки умения“, наравно с мениджъри предприемачи от малки, средни и големи компании.

„Инкубаторът за мениджъри набляга на обучението под формата на работилници, в рамките на които участниците разрешават реални бизнес казуси, релевантни за българската реалност“, обясни Светлан Станоев от The Business Institute. Той посочи още, че програмата е базирана на метода на „трикракото столче“, имащ две основни измерения.

Първият акцентира върху качествата на успешния мениджър, който в днешно време трябва да е не само лидер и мениджър, но и предприемач с иновативно мислене. Вторият аспект е свързан с подхода на мениджъра, който, на първо място трябва да умее да управлява себе си и екипа си, а на второ – целия бизнес, неговите ресурси и резултати.

До финалния етап на състезанието достигнаха 27 участници. По думите на Нина Мирчева, Директор „Корпоративни комуникации“ в Мобилтел и член на журито на конкурса, впечатление прави позитивизма у младите хора, които не виждат черни сценарии за изход от кризата, а напротив – имат ясна визия за бъдещето на България и своето място в него. Според Преслав Павлов, Директор „Отдалечени услуги” в глобалния център на HP, основен фактор при избора на победителите на първо място е била демонстрираната мотивация, както и представата на всеки един от участниците за мястото му в корпоративния свят. Елена Димова от Аурубис България подчерта, че е важно компаниите да участват в подобни инициативи и да показват на студентите, че работата в големите производствени компании, дори и тези от тежката индустрия, може да бъде интересна и предизвикателна.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *