post

Средствтата ще бъдат отпуснат с два заема

Европейската инвестиционна банка ще даде 215 млн. евро на Гърция за опазващи околната среда системи за енергия чрез два заема за електроенергия и природен газ, съобщи GreenTech.

190 млн. евро ще отидат у гръцката Public Power Corporation SA (PPC) за насърчаване на енергийната сигурност и ефективност в Гърция. Инвестицията е свързана с добавянето на супермодерна, разширена и ефективна мрежова система за електроенергиен пренос и разпределение в цялата страна, което да позволи по-ефективното използване на възобновяемите източници на енергия. Проектът обхваща целия спектър на дейности – от високо напрежение 400 kV до ниско напрежение – и включва няколко схеми, които попадат в рамките на трансевропейските мрежи за енергия (TEN-E). Затова проектът вече се е възползвал от заеми от ЕИБ в размер на 950 млн. евро (одобрени от ЕИБ през 2009 г. и подписани на траншове през последните години), като настоящият заем от 190 милиона евро представлява крайният транш.

Освен това след първия заем от ЕИБ в размер на 30 милиона евро, отпуснати през 2012 г. сега банката дава допълнително 25 млн. Евро за Гръцкия национален газов оператор DESFA за въвеждане на системи за природен газ в необслужвания в момента Пелопонес чрез нов тръбопровод високо налягане от Агилои Теодорои до Мегалополис. Газопроводът ще захранва газова електроцентрала с комбиниран цикъл в Мегалополис, който също се финансира от ЕИБ (общо заеми от ЕИБ в размер на 280 млн., подписани през 2011-12). Чрез разширяването на системата за разпространение на природен газ и чрез захранване на електроцентралата ще бъдат заменени други, по-малко ефективни и по-замърсяващи източници на енергия. С този втори и последен транш общата подкрепа на ЕИБ за този проект възлиза на 55 милиона евро.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *