Новини

ИАРА започва проект по ОПАК

Целта е подобряване на административното обслужване

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури започна реализацията на проект „Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)”.

Финансирането е осигурено от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата стойност на проекта възлиза на 265 184,64 лева.

 Основната цел на проекта е повишаване на ефективността на администрацията на ИАРА, като се подобри организационното развитие, премахнат се дублиращите дейности в администрацията и се оптимизират работните процеси в Агенцията.

Дейностите по оптимизация ще обхванат централното управление на Агенцията и териториалните й сектори. Проектът ще бъде реализиран в рамките на 12 месеца.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *