IT секторНовини

774% разлика в цените на телефонните обаждания в ЕС

Нели Крус ще представи следващия месец нов пакет от мерки, насочени към укрепване на единния пазар в областта на далекосъобщенията

Потребителите на мобилни телефони в Европейския съюз са изправени пред огромни разлики в цените на едни и същи услуги в отделните страни, съобщиха от ЕК. Най-голяма е разликата в цената на националните телефонни обаждания в мобилната мрежа – разлика в размер на 774 % между Литва, страната с най-евтини обаждания, и Нидерландия, страната с най-скъпи разговори. Тези разлики в цените не могат да бъдат обосновани с разлика в качеството на услугите, разлики в размера на разходите за предоставяне на услугата или с разликите в покупателната способност на потребителите в отделните страни.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви: „Както става ясно от тези данни, наличието на 28 национални телекомуникационни пазара в Европа днес не предоставя на потребителите ползите, които би им осигурил един общ пазар. От съществено значение е за целия ЕС да се напредва бързо по пътя към изграждане на един истински единен пазар и един наистина свързан континент.“

При други категории основни стоки и услуги на единния европейски пазар съществуват много по-малки разлики в цените. Така например литър мляко струва между 0,69 евро и 0,99 евро навсякъде в ЕС – разлика в цената от 43 %. При покупката на iPad например, разликата в цената е едва 11 % между отделните страни.

През септември заместник-председателят Нели Крус ще представи нов пакет от мерки, насочени към укрепване на единния пазар в областта на далекосъобщенията. 

Примери на цени на международните обаждания за различни мобилни оператори (на минута):
Португалия – 0,46 евро
Испания – 0.65 евро
Италия –  0,35 евро
Франция – 0,35 евро
Белгия – 0,97 евро
Великобритания – 1,19 евро
Германия – 0,48 – 0,75 евро

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *