НовиниФинанси

ЕБВР сключи споразумения с три банки по процедура "Енергийна ефективност и зелена икономика"

Институциите ще предоставят кредити на МСП за проекти по ОП “Конкурентоспособност”

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) сключи споразумения с три нови търговски банки за участие като банки-партньори, предоставящи заемно финансиране по процедура BG161PO003-2.3.02 “Енергийна ефективност и зелена икономика”, съобщиха от Управляващия орган.

Избраните три нови банки са Юробанк България АД (Пощенска банка), Обединена българска банка (ОББ) и Банка Пиреос България. 

Чрез кредитната линия на ЕБВР Пощенска банка ще получи финансиране от 4 милиона евро. Линията стартира през април 2012 г. и предоставя финансиране на малки и средни предприятия за инвестиции в енергийна ефективност, отговарящи на критерии за грантове по правителствената програма „Зелена икономика“, финансирана от структурните фондове на ЕС.

ОББ и ЕБВР подписаха четири споразумения в подкрепа на българския бизнес и домакинства на обща стойност 27 млн. евро.

Две от споразуменията са за проекти за енергийна ефективност на малки и средни предприятия и на домакинства и две – за насърчаване на търговското финансиране. По споразумението по финансовия инструмент „Енергийна ефективност за конкурентоспособна икономика” на предприятията се предоставят инвестиционни кредити за финансиране на одобрени проекти по Програмата. При успешното им завършване, предприятията могат да получат безвъзмездна финансова помощ от Оперативната програма, достигаща до 50% от одобрените разходи по проекта.

Кредитната линия на банка Пиреус по Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика е в размер на 1 500 000 евро.

Чрез нея ще се финансират малки и средни предприятия с цел подобряване на ефективността и производителността на полезните за околната среда технологии и за намаляване на енергоемкостта и неблагоприятното екологично въздействие чрез насърчаване на инвестиции, полезни за околната среда, за намаляване на отпадъците и за енергоспестяващи производствени технологии.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *