НовиниОколна среда

Сред последните в ЕС сме по изпълнение на изискванията за канализационна система

Изпълнението на задължението за пречиствателни станции в България е 6 на сто

България е изпълнила едва 15% от изискванията за събиране на отпадните води на населените места с над 2000 жители, показва доклад на Европейската комисия. Според правилата на Брюксел мръсните води от тези населени места трябва да отиват изцяло в канализационна система, която пък да е свързана с пречиствателна станция. Изпълнението на условието за пречистване е само 6%, като дори София не отговаря на изискванията, пише agro.bg.

Според доклада почти всички страни от ЕС са изпълнили 100% от изискванията за канализационни системи. Средният процент за 27-те членки е 94. България е сред последните по този показател със своите 15 на сто. След нас са само Кипър и Латвия, където изпълнението е 0. Под или около 30 на сто е показателят в Естония и Литва.

По-малко са страните, които изцяло изпълняват изискването за пречиствателни станции. Общото ниво по този показател е 82%. Изпълнението на задължението за пречиствателни станции в България е 6 на сто, но в Малта например е с един процентен пункт по-малко, въпреки че там канализацията е изградена изцяло. Само 2 на сто е постигането на условието за пречистване на азот и фосфор от мръсните води, които се изхвърлят в т.нар. чувствителни зони. Средно за ЕС изпълнението на този показател е 77%.

Според евроизискванията България трябваше да направи канализация и пречиствателни станции за всички жители в селища с над 10 000 жители до края на 2010 г. За селищата между 2000 и 10 000 души срокът изтича в края на 2014 г. Отсега е ясно, че и той няма да бъде спазен. Най-оптимистичният вариант е всички задължителни системи да са готови до края на 2016 г. За изграждането им се разчита основно на еврофондовете. Голяма част от проектите, по които се работи в момента, обаче са рискови, понеже началото на строителството се забави много.

Като цяло Брюксел отчита подобрение в събирането и обработката на мръсните води. “Напредъкът е свързан със значителна инвестиционна подкрепа на ЕС, която възлиза на 13,4 млрд. евро за периода 2007 – 2013 г.”, обясниха от ЕК.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *