post

Проектът се финансира по ОП „Административен капацитет”

„Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) е готова по отношение на техническото и технологично окомплектоване”. Tова обяви зам.-директорът на Националната следствена служба г-н Петко Петков на заключителна конференция по проект „Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП”. Проектът е на стойност 5,5 млн. лв и се финансира по ОП „Административен капацитет”.

ЕИСПП е съвкупност от автоматизирани информационни системи и се състои от централна компонента (ядро) на системата, свързана със системи на съдебната и изпълнителната власт. Тя позволява проследяването на информация за едно престъпление от първоначалната налична документация за неговото извършване до издаване на съдебно решение изцяло по електронен път. Към ядрото на системата вече са свързани всички съдилища, прокуратурата, следствието, МВР, Военна полиция към Министерството на отбраната, митниците. Предстои през 2014 г. към нея да се присъедини и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието.

„Финансирането на електронното правосъдие е приоритет за Оперативна програма „Административен капацитет” и резултатите от настоящия проект го доказват. Това ни вдъхва допълнителна увереност, че средствата от Европейския социален фонд се разходват целесъобразно и в изпълнение на европейските и националните приоритети”, заяви Ръководителят на Управляващия орган на ОПАК Моника Бийчър. „За подобна система се говори от 17 години, но едва сега благодарение на подкрепата на ОПАК може да я видим в пълната й функционалност”, допълни тя.

ЕИСПП ще спомогне за по-бързата оперативна работа при разследванията и ще подобри взаимодействието между съдебната и изпълнителната власт. Надяваме се проектът да допринесе за положителна оценка за напредъка на България в областта на правосъдието и вътрешния ред в следващия мониторингов доклад на Европейската комисия, заявиха от Прокуратурата.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *