post

Според прогнозата на ЕК, БВП на България се оценява на 80,2 млрд. лв. за 2013 г. и 82,9 млрд. лв. за 2014 г

Българската икономика ще нарасне с 1,5% през 2014 г., като основен двигател за това ще бъде вътрешното търсене – увеличаване на потреблението на домакинствата и частните инвестиции, показва Есенната прогноза на Европейската комисия. 

Според прогнозата на ЕК, БВП на България се оценява на 80,2 млрд. лв. за 2013 г. и 82,9 млрд. лв. за 2014 г., по текущи цени, което е с повече от 1 млрд. лв. над прогнозата на Министерството на финансите. В анализа са посочени редица вътрешни фактори за подобряване на икономиката през втората половина на годината, като нарастването на търговията на дребно през юли и август и увеличаването на покупателната способност на домакинствата. 

Подобно на МФ, ЕК очаква реалният растеж на БВП за 2013 г. да достигне 0,5%, което е под потенциалните възможности на икономиката, но положителното развитие през втората половина на годината ще се отрази и на следващата година. Прогнозата на Комисията съвпада с очакванията на МФ, че текущото стабилизиране на пазара на труда ще продължи и в следващите години, което ще подкрепи доверието на домакинствата и потреблението. Постепенното възстановяване на частните инвестиции е подкрепено от стабилния финансов сектор. Рисковете пред макроикономическата прогноза са оценени като балансирани.

Бюджетният дефицит на начислена основа е 2% през 2013 г., аналогично на очакванията на МФ за периода. Това се дължи на комбинацията от слаб икономически растеж и въведените фискални стимули за икономиката през текущата година (която се намира и според ЕК под потенциала си), при положение че в предходните три години беше извършена фискална консолидация. Допълнителните разходи са основно за социални цели, инвестиции и други позиции от разходите.

Текущата прогноза на ЕК е финализирана преди представянето на проекта на бюджет за 2014 г. пред парламента и не отразява мерките на българското правителство за фискална консолидация, които са планирани за периода 2014-2015 година. Поради тази причина оценката на ЕК е бюджетният дефицит да остане в рамките на 2% за 2014 г.  и да намалее до 1,8% през 2015 година.

Реалният БВП на ЕС, според публикуваната прогноза, през тази година ще остане без промяна, а икономическата активност в страните от еврозоната ще се свие с 0,4 %. Очакванията за 2014 г. са за растеж съответно от 1,4 и 1,1 процента, като вътрешното търсене ще бъде негов основен двигател. През прогнозния период ще продължи корекцията на натрупаните дисбаланси. Според доклада, основните рискове пред развитието на европейската икономика са свързани с външната среда, докато вече приложените структурни реформи в различните страни се очаква да доведат до положителни резултати.

Източник: Министерство на финансите