post

Събитието ще се проведе на 28 ноември в Бетахаус

В края на този месец Cleantech Bulgaria и Green Academy  организират събитието Зелена кариера. То има за цел да срещне студенти с компании от различни сектори  и да представи техните зелени политики в сферата на енергетиката, устойчивото строителство и архитектура, корпоративната социална отговорност, чисти технологии и иновации, околната среда, управление на отпадъци, производство и реализация на зелени продукти и услуги и др.

Събитието „Зелена кариера” ще се проведе на 28 ноември, начало 10 часа. Мястото е иновативното пространство на  Бетахаус, гр. София 

На откриването на събитието ще присъстват специалисти от Дирекция „Политики по околна среда” към Министерство на околната среда и водите, които ще запознаят аудиторията с тенденциите за развитие на зелената заетост у нас.

Акценти в програмата ще са:

Green Business Pitch – панелът ще представи „зелените” бизнес политики на 12 компании от 6 сектора и възможностите за кариерно развитие, които те предлагат. Някои от компаниите, които ще присъстват са Прокредит Банк, Екопак, Tishman International, Denkstatt и други.

Green University Pitch – 7 български университета ще представят своите магистърски програми в сферата на зелената икономика и възможностите за професионално развитие, които те предлагат. Измежду мегистърските програми ще можете да немерите: „ Екоикономика” на Университета за национално и световно стопанство, “Електрическа енергия от ВЕИ” на Технически университет, гр. София , „Корпоративна социална отговорност” на Висше училище по застраховане и финанси, „Устойчиво градско развитие” на Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” и други.

Част от събитието ще бъде Green Career Mile – алея на “зелената” кариера, която ще предостави информация за конкретни зелени работни места.

Според проучвания на Института за икономически изследвания в България, интереса на работодателите за разкриване на  зелени работни места расте чувствително през последните 4 години. През 2011 г. и 2012 г., са разкрити съответно 902 и 341 зелени работни. Според Министерството на околната среда и водите (МОСВ) през последните 3 години са разкрити над 1000 работни места в сектора на управление на отпадъците.  Според същото проучване все повече традиционни индустрии в България започват да насочват дейността си към устойчивото корпоративно развитие и отговорността към околната среда. Това е предпоставка за търсенето на все повече специалисти в тези области.

“Зелена кариера” ще активизира връзката между българския бизнес, университетите и  студентите, изучаващи “зелени” специалности. Регистрирайте се за събитието безплатно ТУК и грабнете шанса да стартирате “зелена” кариера в България.

Повече за събитието можете да прочетете на http://events.cleantech.bg/projects/Programa , а за актуални новини следете на фейсбук страницата на събитието.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *