ЗемеделиеНовини

Договори за над 1 млрд. лв са сключени по ПРСР с малки и средни предприятия

През 2013 г бизнесът е разполагал с 230 млн. лв по 3 мерки на програмата

За 2013 г. малките и средни предприятия (МСП) в България имаха възможност да се възползват от 230 млн. лева по ПРСР с отварянето на приеми по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”. Tова съобщи днес Атидже Алиева-Вели, заместник-изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”, по време на транснационалната конференция „AGRO-START”.

През настоящия програмен период създаването и развитието на МСП се извършва с финансиране именно по мерки 121, 311, 312 и 123 „Добавяне на стойност към неземеделски и горски продукти”. От 2007 г. до септември 2013 г. сключените договори по тях надхвърлят 1 млрд. лева. Тази сума представлява една трета от общия договорен финансов ресурс за ПРСР 2007-2013. Най-голям процент от средствата – около 50%, или 514 мнл. лв. отиват за подкрепа на проекти на предприятия от преработващата промишленост. Това са проекти, финансирани по мярка 123.

Алиева-Вели обърна внимание, че териториалното разпределение на средствата по четирите мерки е неравномерно, като най-много са договорените средства в областите Пловдив и Добрич, а най-малко в Кюстендил и Кърджали. В тази връзка тя съобщи, че по данни на НСИ в област Пловдив са регистрирани най-много от малките и средните предприятия в България. 

Според статистиката на Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП по-малко от 1% от предприятията са се възползвали от финансирането на ДФ „Земеделие”. А общата картина показва, че към 2011 г. финансирането по всички европейски фондове е обхванало едва 6% от тези фирми. Според зам. изпълнителния директор на ДФЗ обнадеждаващ е фактът, че това са данни към 2011 г. и към настоящия момент ситуацията в страната се е променила.

С успешното реализиране на одобрените инвестиционни намерения по ПРСР 2007-2013 г. ще бъдат подпомогнати около 1600 малки и средни предприятия. Според одобрените 5-годишни бизнес планове общият брой работни места, които се очаква да бъдат открити  е приблизително 23000. Положителна е и тенденцията, че през 2013 г. средният брой на заетите лица в едно малко или средно предприятия ще бъде 9 при 4 за 2011 г., допълни още г-жа Алиева-Вели.

Тя постави акцент и върху възможностите за подпомагане и по-добро насочване на финансирането в новата ПРСР 2014-2020. През новия програмен период Министерството на земеделието и храните в качеството си на управляващ орган предвижда мерките за финансиране на МСП да бъдат разширени, като се даде приоритет на създаването на повече работни места и инвестициите в по-изостаналите в икономически план региони.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *