Новини

Бобева: Фокусът на политиката по подкрепа ще бъде преместен към малките и средни предприятия

Международните финансови институции могат да бъдат полезни за излизането от кризата

„Фокусът на политиката по подкрепа ще бъде преместен от големите проекти към малките и средните предприятия”. Това каза  заместник министър-председателят Даниела Бобева при откриването на конференцията “Ролята на международните финансови институции и достъпът на българския бизнес до финансовите инструменти, които те предлагат”, която събра представители на бизнеса и международните финансови институции.

Бобева призова бизнеса да постави проблемите и трудностите, които среща при общуването си с финансовите институции, за да може правителството да ги постави в преговорите си с тях. “Тук са представителите на България в бордовете им, те също ще искат промяна на условията, за да бъде ресурсът им достъпен”, каза вицепремиерът. Според нея въпреки кризата международните финансови институции не са преразгледали своята политика с оглед променените обстоятелства и не са достатъчно гъвкави и атрактивни в предлагането на иновативни продукти, които да подпомогнат предприемачите.

В подкрепата за малкия и средния бизнес изключително много ще се разчита на Българската банка за развитие. Финансиране за микро и малки предприятия, за стартиращите фирми, за финансиране на износа – това са основните линии, в които ще се развива банката, за да се превърне в истинска банка за развитие. Изпълнителният директор на ББР Билян Балев представи някои от намеренията за създаване на нови продукти според нуждите на бизнеса. “Няма да измисляме продукти в офиса на банката, а ще се срещаме с бизнеса, за да установим какви са нуждите и как можем да им отговорим”, обеща Балев. 

Според зам. министър-председателя международните финансови институции имат важна роля в реализирането на приоритетите на кабинета в икономическата сфера. Те са установяване на коректни взаимоотношения между държавата и бизнеса, решително намаляване на административната тежест и партньорство с бизнеса при мобилизирането на финансови ресурси. 

Бобева поясни, че запазването на стабилността на банковата система е сред акцентите в икономическата политика на правителството. Тя спомена, че предстоят промени в Закона за кредитните институции, с които ще се внедрят изискванията на новия стандарт Базел III. Друга подкрепа от страна на правителството са планираните 500 млн. лв. за финансиране на проекти за регионално развитие и заделените в Бюджет 2014 20 млн. лв. за иновации.

Зам. министър-председателят по икономическото развитие обърна сериозно внимание на необходимостта от оживяване на капиталовия пазар и превръщането му в генератор за икономически растеж. Тя съобщи, че правителството рестартира приватизацията на Централния депозитар и на Българска фондова борса – София, обяви плановете миноритарни държавни дялове да бъдат продадени чрез борсата и акцентира върху готвените мерки за мотивиране на компаниите да се листват на борсата. “За съжаление капиталовият пазар все още се разглежда по-скоро като инструмент за приватизация, а не като възможност за финансиране на частни компании”, обясни вицепремиерът.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *