НовиниОбразование

ВУЗ -овете ще получат 21,5 млн. лв през 2014 г

В Стратегията за висшето образование основните диспропорции, които трябва да бъдат отстранени, са между големия брой ВУЗ и малкия брой студенти, смята образователният министър

21,5 млн. лв. ще бъдат разпределени между висшите училища през следващата година. 25% ще бъдат насочени за увеличаване на стандартите по професионални направления педагогика, икономика, туризъм, инженерни науки, растениевъдство и животновъдство, култура и изкуство, а останалите 75% ще се разпределят по критериите на комплексната оценка за качество по рейтинговата система. Това съобщи проф. Ваньо Митев, ректор на Медицинския университет в София, и председател на Съвета на ректорите на висшите училища, предаде БТА.

Очакваше се средствата за рейтинговата система догодина да са 25,5%, което бе с 5 млн. лв. повече спрямо предходната година. Системата на висшите училища беше въведена през ноември 2010 г. и представлява класация по професионални направления и няма за цел да посочи кой е  най-добрият университет в България. 

Образованието е сферата, в която социалният фактор най-добре се припокрива с факторите на конкурентоспособността и растежа. То ще продължи да бъде приоритет за правителството, заяви министър-председателят Пламен Орешарски при откриването на дискусията по проекта.

Премиерът изрази очакването си стратегията да бъде насочена не само и единствено към покриване на формални критерии за достъп до европейските фондове, а да бъде документ, който служи на българското общество.

Въпросите, които според него трябва да бъдат решени със стратегията, са подобряване на връзката между висшето образование и практиката и на структурата на специалностите. Пламен Орешарски каза, че ще подкрепи и усилията на всички висши училища, които успяват да привличат и студенти от чужбина, за да може българската система на висше образование да придобива все повече регионални измерения. „Трябва да направим така, че да приравним качеството на висшето образование до водещите университетски центрове.

Проектът на стратегия беше представен от министър Анелия Клисарова. Тя посочи, че главната цел е създаване на модерна и ефективна система на висше образование, в центъра на която е човекът с неговите личностни качества и интелектуален потенциал. По думите й, основните диспропорции, които трябва да бъдат отстранени, са между големия брой ВУЗ и малкия брой студенти, между броя завършили средно образование и приеманите във ВУЗ, нарастващия брой млади хора, завършващи висше образование в чужбина, както и драстичното разминаване в профила на готвените висшисти и реалното търсене на пазара на труда.

Министър Клисарова определи като грешка ускоряването на реформите във висшето образование през последните четири години без да се инвестира достатъчно в системата. В бюджета за 2014 г. са предвидени 100 млн. лв. допълнително за образование.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *