НовиниОбразование

ЕС отпуска стипендия по програма Жан Моне

Кандидатите трябва да подадат заявления до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (ЕАСЕА) до 24 март 2014г.

Отпуска се финансова подкрепа от ЕС за постигане на по-голяма компетентност и обогатяване на знанията по теми, свързани с Европейския съюз. Центърът „Жан Моне“ събира опита и компетенциите на експерти от най-високо равнище и има за цел да развива диалога между различните дисциплини, които поставят фокус върху изследвания на европейската интеграция. Друга важна приоритетна точка е създаването на съвместни транснационални дейности между различните академични институции в други страни. По този начин се стимулира една отвореност към гражданското общество, съобщава eurodesl.bg.

Програмата „Жан Моне“ има важна роля както до достигането до студенти, които по принцип не изучават въпроси на Европейския съюз, така и до политици, държавни служители, организираното гражданско общество и широката общественост като цяло.

Центърът „Жан Моне“ за върхови постижения може да реализира една или повече от следните дейности:
– Организиране и координиране на човешки и документални ресурси, свързани с изследвания за Европейския съюз;
– Водене на изследователски дейности в конкретни теми за Европейския съюз;
– Разработване на съдържание и инструменти по предмети на ЕС, което да допринесе за актуализиране и допълване на  текущите курсове и учебни програми;
– Засилване на дебата и обмен на опит;
– Систематично публикуване на резултатите от изследователските дейности.

Проектът трябва да продължи три години.

Заявленията трябва да бъдат подадени от висшите училища, установени в някоя 28-те държави-членки на Европейския съюз, Страните от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, страните – кандидатки за членство в ЕС: Турция, бивша югославска република Македония, Швейцария или всяка друга страна в света.

Кандидатите трябва да подадат заявления до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (ЕАСЕА) до 24 март 2014г. за проекти, започващи от 1 септември на същата година.

За допълнителна информация и начин на кандидатстване: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *