НовиниУслуги

МС отмени Закона за публично – частното партньорство

Според Десислава Терзиева целта на отмяната на Закона за ПЧП е да бъде облекчен бизнесът и да бъде засилен инвестиционният процес.

Законът за публично-частното партньорство (ПЧП) е неработещ, ненужен, рестриктивен и трябва да се отмени, заяви министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева след заседанието на Министерския съвет, на което беше прието Решение да се предложи на НС Законопроект за отмяна на Закона за публично-частното партньорство.

Според Терзиева целта на отмяната на Закона за ПЧП е да бъде облекчен бизнесът и да бъде засилен инвестиционният процес. „Самият закон препраща към една много дълга процедура, чието изпълнените би отнело много време. Този закон, вместо да облекчи инвеститорите, допълнително затрудни инвестиционния процес.“ 

Сред мотивите за този акт е и фактът, че повече от година и половина, откакто е приет, законът не е приложен.

След направен в МРР анализ се констатира, че ЗПЧП е ненужно разписан, каза Терзиева. Той се отнася към малки обекти от общинската инфраструктура като паркинги, гаражи, системи за наблюдение и сигурност, за улично осветление, зелени площи, паркове, градини и други. По отношение на големите инфраструктурни обекти, специално за Републиканската пътна мрежа, по конституция се прилага Законът за концесиите. По отношение на летища, пристанища и други големи инфраструктурни проекти има специални закони, които изискват да се приемат само и изрично концесионните процедури като начин за управление. 

Съществуващите закони за задължение и договори, за концесии, за държавната собственост, за общинската собственост на практика регламентират реда, по който могат да се създават такива ПЧП, каза Терзиева. 

Министърът отбеляза, че предвид новия пакет директиви на ЕК за обществените поръчки и концесиите, предстои да започнем транспониране на новите директиви още тази година. Това ще позволи в съществуващото законодателство да залегнат някои по-облекчени условия за създаване на ПЧП. Работи се и по подготовката на нов закон за инвестициите.

В заключение Терзиева каза, че няма никаква правна пречка да се създават публично-частни партньорства и след отмяна на Закона за ПЧП.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *