НовиниОбразование

Съвместна стипендия "Фулбрайт– Благодарност към Скандинавия"

Краен срок за подаване на документи за академичната 2015-2016 г.: 7 май, 2014 г.

Българо-американската комисия за образователен обмен и Институт “Благодарност към Скандинавия” към Американския еврейски комитет обявяват конкурс за едногодишна стипендия за магистърска програма в престижен университет в района на гр. Ню Йорк. Стипендията е предназначена за български студенти (след бакалавърска степен) и е израз на признателността на еврейската общност към България във връзка със спасяването на българските евреи през Втората световна война. За предпочитане е кандидатите да специализират в някоя от следните области: човешки права, история, социология, еврейски изследвания, междукултурна комуникация и др.

Изисквания за участие в конкурса:
– българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват
– отлично владеене на английски език (изискват се високи резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL и GRE или GMAT в зависимост от специалността)
– защитена бакалавърска степен, получена най-късно до 1.09.2014 г.
– добро здравословно състояние и възраст под 40 години
– не се допускат до участие в конкурса лица, които в момента се обучават в САЩ и такива, които са живели в САЩ през 5 от последните 6 години.

Необходими документи:
– 
Формуляр за кандидатстване (попълва се на apply.embark.com/student/fulbright/international)
– Три препоръки (могат да бъдат приложени към електронния формуляр или изпратени директно до Комисия “Фулбрайт”);
– Копия от преведени и легализирани университетски дипломи и други сертификати за допълнително обучение/квалификация (сканирани и приложени към електронния формуляр);
– Валидни резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL (за всички специалности) и GRE (за повечето специалности с изключение на право и бизнес администрация) или GMAT (за магистърски програми по бизнес);
– Есе на тема “Борбата против нетолерантността, расизма и екстремизма в съвременния свят и толерантността на България, проявена към евреите през Втората световна война”.

Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език и се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения. Изключение правят само препоръките, които не са въведени директно в онлайн системата.

Връзка към формуляра за кандидатстване и допълнителните формуляри можете да намерите и на http://foreign.fulbrightonline.org/fulbrightpage.html. След регистрация в системата информацията може да бъде допълвана и преглеждана многократно преди окончателното изпращане на всички материали чрез бутона “Submit Application”.

Подробни инструкции за попълване на онлайн формуляра можете намерите тук.

Краен срок за подаване на документи за академичната 2015-2016 г.: 7 май, 2014 г.

Представянето на резултати от TOEFL и GRE/GMAT до 7 май, 2014 г. се счита за значително предимство при кандидатстване. Краен срок за представяне на официални резултати от тестовете: 15 септември, 2014 г.

Повече информация може да намерите на страницата на комисия Фулбрайт

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *