НовиниОбщини

Общини са получили над 467 млн. лв по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Две от основните области на интервенция на новата програма са насочени към по-високата и по-качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Над 467,5 млн. лева са платени на общините по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2007-2013. Това стана ясно по време на Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), което се проведе в края на миналата седмица.  

„Над 388.4 млн.лв. са плащанията към общините по проекти с бенефициенти Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта. Близо 79.1 млн.лв. са изплатени по схеми, по които директен бенефициент са общини”, каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той напомни, че по новата ОП РЧР 2014-2020 общините и районите на общини са идентифицирани като потенциални бенефициенти по всички мерки, които ще бъдат предвидени в подкрепа на работодателите, както и по мерките, насочени към подобряване достъпа до устойчиви и висококачествени услуги.

Той запозна присъстващите с приоритетните оси на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Две от основните области на интервенция са насочени към по-високата и по-качествена заетост, както и към намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

„През новия програмен период България ще има достъп до нов инструмент, разработен с цел борба с крайните форми на бедността и изключването – Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се”, обясни министър Адемов. Фондът ще допълни съществуващите инструменти за сближаване и Европейския социален фонд, като ще насочи усилия към най-тежките на бедността и недоимъка на храна, както и материалните лишения. Отговорна институция за управлението на средствата от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се е Министерство на труда и социалната политика.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *