НовиниУслуги

Безработицата запазва нивата си

С наполовина са намалели новорегистрираните безработни в Бюрата по труда

Равнището на безработицата у нас е 12,2%, което е без изменение спрямо първия месец на годината. На годишна база обаче се наблюдава увеличение с 0,2%, показват данни на Агенцията заетостта. 

14 200 безработни са започнали работа през месец февруари 2014 г. 13 309 от тях са намерили реализация на първичния пазар – с 1 203 повече в сравнение с месец януари 2014 г. Останалите 891 лица са ангажирани по програми за заетост, мерки и схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. 

В бюрата по труда са регистрирани 400 943 безработни лица. Те намаляват с 290 души спрямо януари. За сравнение, през февруари 2013 г. безработните са с 1 065 души повече в сравнение с януари 2013 г. 

Новорегистрираните безработни в бюрата по труда са 30 309, като намаляват значително – с 15 560 души в сравнение с предходния месец. Спрямо февруари 2013 г. общият брой на новорегистрираните е с 5 992 лица по-малко.      

През февруари са регистрирани в бюрата по труда 35 248 безработни младежи до 24 г. и 75 686 младежи до 29-годишна възраст. В сравнение с предходния месец и в двете групи се наблюдава намаление на броя. Безработните младежи до 24 г. намаляват с 451 лица, а до 29 г. – със 728 лица. Започналите работа безработни младежи са 25% от всички започнали работа безработни, при условие, че относителният им дял от общия брой регистрирани безработни е 18.9%. През месец февруари 3 543 младежи до 29 г. са постъпили на работа, показват данни на Агенцията.

В бюрата по труда през месеца са обявени общо 13 136 места в реалната икономика и по програми за заетост. Търсенето на работна сила на първичния пазар за втори пореден месец нараства. На първичния пазар в бюрата по труда са заявени 12 460  работни места, с 1492 места повече от януари 2014 г. Повече от 2/3 от местата са заявени от частния сектор (68.2%) – частните работодатели са обявили общо 8 499 места. 

През февруари 2014 г. най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от: преработващата промишленост (3 682 места), търговията (1 667 места), селското, горското и рибното стопанство (1106 места), хотелиерството и ресторантьорството (941 места), от операциите с недвижими имоти (755 места), финансови и застрахователни дейности (700 места), строителството (605 места), държавното управление (466 места), административните и спомагателни дейности (447 места), транспорта (411 места), образованието (330 места) и др. 

През месец февруари обявените сезонни места са нараснали над 3 пъти в сравнение с предходния месец, като индикация за раздвижване на пазара на труда във връзка с предстоящия активен сезон и с над 500 места спрямо същия месец на 2013 г. Обявени са 1 464 сезонни работни места;

В сравнение с февруари 2013 г., броят на заявените свободни работни места нараства с 1 722. Нарастване се наблюдава в преработващата промишленост (с над 1 100 места), в хотелиерството и ресторантьорството (с почти 390 места), в операции с недвижими имоти (с 370 места), в търговията (с над 260 места) и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *