ЗемеделиеНовини

Европейските граждани подкрепят новата ОСП

Европейците обръщат голямо внимание на качеството на хранителните продукти като мляко и някои видове месо и имат значителни очаквания относно проследимостта

Над три четвърти (77%) от европейците смятат, че новата Обща селскостопанска политика (ОСП) е от полза за всички граждани на ЕС. Повече от 90 % от тях поддържат основните насоки на новата ОСП — като например по-справедливи и целенасочени помощи (92%) и установяването на връзка между финансовата помощ, предоставяна на фермерите, и съблюдаването на земеделски практики, благоприятни за околната среда („екологизиране“, 91 %). Това са основните заключения от проучване Евробарометър относно ОСП, публикувано от Комисията, съобщиха от пресцентъра на ЕК.

Европейците отдават все по-голямо значение на селското стопанство. Те го смятат, наред с развитието на селските райони, за много важен залог за бъдещето (53 %, увеличение със 7 пункта спрямо 2009 г.). Огромното мнозинство смята също така за важно да се гарантира разнообразието на селскостопанските и хранителните продукти в Европейския съюз, показват част от другите тенденции. 

Повече от 80% от европейците подкрепят основните цели на ОСП — независимо дали става дума за гарантиране на продоволствената сигурност, по-балансирано развитие на селските райони или за подпомагане на младите фермери.

Тази подкрепа е още по-голяма, що се отнася до основните насоки на реформата: 91% от анкетираните възприемат свързването на финансовата помощ, предоставяна на фермерите, със съблюдаването на благоприятни за околната среда земеделски практики („екологизиране“) като нещо положително, а 92% одобряват по-справедливото и целенасочено предоставяне на помощ на фермерите.

Мнозинството граждани на ЕС се изказват положително за помощта за фермерите и за дела ѝ в бюджета на ЕС. На практика 45% смятат сумата на помощта за фермерите за адекватна, 26 % — за твърде малка, а 13 % — за твърде голяма.

Според 91% от европейците е важно да се подкрепят уязвимите земеделски стопанства, изпитващи трудности поради климатични, санитарни или икономически фактори, а близо 50 % определят този подход като много важен (48%).

64% от европейците са запознати с подкрепата, която ЕС оказва на фермерите в рамките на ОСП, докато при предишното проучване през 2009 г. едва 41% от европейците изобщо бяха чували да се говори за ОСП1, показва проучването.

Мнозинството европейци (61%) са наясно, че доходите в земеделието са по-ниски от тези в останалите сектори на икономиката.

Що се отнася до информацията за потребителите, допитването показва, че европейците обръщат голямо внимание на качеството на хранителните продукти като мляко и някои видове месо и че имат значителни очаквания относно проследимостта. Повечето анкетирани (53 %) дори са готови да платят малко повече за продукти, върху чиито етикети има информация за техния произход.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *