НовиниУслуги

Публикуван е наръчник за желаещите да кандидатстват за работа в Европейските институции

Имената на кандидатите, издържали успешно конкурс, се включват в списък, от който институциите набират служители в зависимост от нуждите си

В Официалния вестник на ЕС е публикуван наръчник за желаещите да кандидатстват за работа в Европейските институции.

Европейските институции подбират бъдещите си длъжностни лица чрез конкурси на общо основание. Конкурсите представляват серия от изпити, при които кандидатите се съревновават помежду си. Тези конкурси са достъпни за всички граждани на Европейския съюз, които отговарят на изискваните критерии. Благодарение на тази процедура всички кандидати имат равни възможности да покажат способностите си и чрез нея се гарантира подбор въз основа на качествата при зачитане на принципа на равното третиране.

Имената на кандидатите, издържали успешно конкурс, се включват в списък, от който институциите набират служители в зависимост от нуждите си. С конкурсите не се осигуряват служители за конкретни позиции, а се формира резерв за бъдещи назначения.

За подбирането на най-добрите кандидати въз основа на условията, обявени в обявлението за конкурса, се сформира конкурсна комисия. Тя съпоставя представянето на кандидатите с цел да оцени способностите им да изпълняват функциите, описани в обявлението за конкурса. Поради това комисията трябва не само да оцени техните компетенции и умения, но и да открие най-добре подготвените кандидати въз основа на техните качества.

Конкурсите могат да бъдат организирани или в рамките на ежегодни цикли, или в зависимост от конкретните нужди на институциите.

Наръчникът може да видите и изтеглите от тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *