post

Проектът е за близо 22 млн. евро

“Булгартрансгаз” ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) сключиха Договор за грант, с който се отпуска безвъзмездна финансова помощ от Международен Фонд”Козлодуй” за изграждане на три преносни газопровода с автоматични газорегулиращи станции (АГРС) до Свищов, Панагюрище, Пирдоп, Банско и Разлог. Общата стойност на трите проекта се оценява на 21 790 000 евро, от които безвъзмездната финансова помощ от Международен Фонд”Козлодуй” е в размер на 11 000 000 евро. Съфинансирането от “Булгартрансгаз” ЕАД е в размер на 10 790 000 евро.

Развитието на газопреносната мрежа в страната с трите нови газопроводни отклонения, чието изграждане е планирано да завърши до 2016 г., ще даде възможност за газификация на общините Свищов, Пирдоп, Панагюрище, Банско и Разлог. Реализирането на проектите ще позволи доставката на природен газ и до още седем други общини – Белене, Никопол, Златица, Стрелча, Мирково, Чавдар, Челопеч чрез изграждане на газоразпределителни мрежи от тези отклонения.

Общият брой жители на дванайсетте общини, които ще могат да усетят ползите от проектите надхвърля 104 хиляди души. Потенциални ползватели са 42 индустриални потребители, близо 300 обществени потребители и около 18 900 домакинства. Прогнозната обща годишна консумация на дванайсетте общини може да достигне 183 млн м3.

Изграждането на преносните газопроводи ще повиши енергийната ефективност и ще намали консумацията на електроенергия, като се очаква спестената електроенергия да възлиза на 221 789 MWh годишно. Съществен ефект от газификацията на общините е сигурността на доставките, като по този начин ще се избегне необходимостта от осигуряване на запаси от твърдо гориво.

В периода на изграждане на трите газопровода ще бъдат осигурени общо около 500 временни работни места, а с реализирането на обектите ще бъдат осигурени над 100 постоянни работни места.

Преносен газопровод с АГРС до Банско и Разлог е планирано да бъде с дължина 40 км. и диаметър 273 мм. Предвидено е изграждане на 1 бр. автоматична газорегулираща станция.Предвидената обща стойност на проекта е 9 670 000 евро, от които 4 840 000 евро, финансирани от Международен Фонд”Козлодуй”. Освен двете общини Банско и Разлог се очаква да бъдат газифицирани и градовете Баня и Добринище.

Преносен газопровод с АГРС до Панагюрище – Пирдоп е планирано да бъде с дължина 46 км и диаметър 273 мм. Предвидено е изграждане на 2 бр. автоматични газорегулиращи станции. Предвидената обща стойност на проекта е 7 200 000 евро, от които 3 600 000 евро финансирани от Международен Фонд”Козлодуй”. С реализирането на проекта се очаква да се реализира газификацията на общо 7 общини – Пирдоп, Златица, Панагюрище, Стрелча, Мирково, Чавдар и Челопеч, разположени в региона “Централно Средногорие”.

Преносен газопровод с АГРС до Свищов е планирано да бъде с дължина 36 км., диаметър 200 мм и работно налягане PN 54 bar. Предвидено е изграждане на 1 бр. автоматична газорегулираща станция. Общата стойност на проекта се очаква да възлиза на 4 720 000 евро, от които 2 360 000 евро, финансирани от Международен Фонд”Козлодуй”. С изпълнението на проекта се очаква да се реализира газификацията на общо 3 общини – Свищов, Белене и Никопол, разположени в региона на Централна Северна България, на брега на р. Дунав.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *