Новини

Екологосъобразната икономика отваря нови 20 млн. работни места

Екологосъобразната икономика се разви в отговор на изменението на климата и недостига на ресурси в световен мащаб

До 2020 г. в екологосъобразната икономика могат да бъдат създадени 20 млн. работни места. Европейският съюз обяви план за оптимизиране на възможностите за работа в благоприятни за околната среда сектори и за подкрепа на работниците на фона на нарастващата екологосъобразност на икономиката, пише GreenTech.bg.

Екологосъобразните работни места, които включват работа с благоприятни за околната среда информация, технологии или материали, са сред най-бързо нарастващите в Европа, съобщи сайтът на Европейската комисия.

Става дума за работни места в секторите рециклиране, биоразнообразие, изолиране с цел повишаване на енергийната ефективност, подобряване на качеството на въздуха, технологии за енергия от възобновяеми източници. Дори по време на рецесията броят на работните места в тези сектори нарасна с 20%.

Според ЕС, насочването на икономиката към тези сектори е ключ за постигане на устойчив растеж. По негови оценки отсега до 2020 г. в екологосъобразната икономика могат да бъдат създадени 20 млн. работни места.

Повишаването на екологосъобразността на икономиката ще доведе до създаване на нови видове работни места и промяна на съществуващи. За тях ще са необходими работници със специализирани умения и познания, както и подходящо обучение. Планът на ЕС за подкрепа на създаването на работни места в благоприятни за околната среда сектори и за подпомагане на работниците на фона на промяната на естеството на работните места включва:

предвиждане на уменията и знанията, които ще бъдат необходими в тези сектори и оказване на помощ на работниците да ги овладеят;

прехвърляне на данъчната тежест от труда към замърсяването;

насърчаване на дискусиите между работодатели и профсъюзи за гарантиране на подкрепа за работниците;

подобряване на международния обмен на информация за растежа на екологосъобразните сектори;

предоставяне на насоки за малките предприятия, за да се справят с прехода, да могат да се съобразяват с разпоредбите за околната среда и да предвиждат недостига на умения.

Екологосъобразната икономика се разви в отговор на изменението на климата и недостига на ресурси в световен мащаб, а характерни за нея са технологичните иновации, появата на нови пазари и измененията в потребителското и промишленото търсене. ЕС разглежда прехода към екологосъобразна икономика като жизненоважен, тъй като неефективното използване на ресурсите и неустойчивият натиск върху околната среда пораждат предизвикателства пред дългосрочния икономически растеж.

Засилващото се търсене в страните с бързо развиващи се икономики води до неизбежно поскъпване на ресурсите, суровините и енергията. Европейската икономика трябва да реагира по-добре на подобни промени, отбелязва ЕК. Предложеният от Комисията план ще бъде изпратен на Съвета на министрите от ЕС и на Европейския парламент за одобрение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *