Новини

Фондация Шварцкопф предлага стипендии

Стипендията, която ще получат за пътуването е на стойност €422

Фондация Шварцкопф, в сътрудничество с Германските железници (Deutsche Bahn), предлага стипендии за пътуване на млади хора от 17 до 25 години и възможност за опознаване съседни европейски държави чрез финансиране на пътуването и предоставяне на билет InterRail Global Pass. Информацията е на zafondovete.eu.

Кандидатите сами избират в кои държави да пътуват в рамките на 3 до 6 седмици. Пътуването трябва да има предварително зададена тема за изследване относно съвременното културно или политическо развитие на страната в контекста на европейската интеграция. Темата се обяснява и разработва при кандидатстване, като се посочват и методите, които ще се използват по време на изследването. 

До три месеца след пътуването стипендиантът предоставя финален доклад по изследваната тема в обем не по-малко от 10 страници.

Категории:
– Младежи и деца

– Култура

– Активно гражданство

Кандидатиte трябва да са млади хора между 17 и 25 години, живеещи в ЕС, ОНД или Турция за не по-малко от 6 месеца в момента на кандидатстване

Стипендията, която ще получат за пътуването е на стойност €422.

Кандодатства се на немски или англисйки език. 

Повече подробности за инициативата може да намерите тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *