IT секторНовини

ЕК започна обществена консултация във връзка с „Наука 2.0“

„Наука 2.0“ е революционен подход към науката, който се простира от анализирането и споделянето на данни и публикации до сътрудничеството в световен мащаб

Европейската комисия започна обществена консултация във връзка с „Наука 2.0“, за да оцени тенденцията към по-отворен, базиран на обмена на данни и ориентиран към хората подход при научните изследвания и иновациите.

Изследователите използват инструменти на цифровите технологии, за да привличат за участие в научните изследвания хиляди хора, например като ги приканват да сигнализират, когато се разболеят от грип, за да може да се наблюдават огнищата на зараза и да се прогнозира евентуално избухване на епидемии. Научните работници също възприемат по-открит подход, като споделят в интернет наблюденията си още на ранен етап и сравняват и обсъждат разработките си, за да ги усъвършенстват. Все повече научни публикации са достъпни безплатно в интернет. Счита се, че 90% от всички налични данни в света са генерирани през последните две години, а обемът на научните данни нараства с темп от 30% годишно.

Консултацията има за цел да проучи степента на информираност относно тези тенденции, както и степента на участие в тях, като същевременно събере мнения относно създадените с подхода „Наука 2.0“ възможности за засилване на конкурентоспособността на европейската наука и научни изследвания.
 
Крайният срок за получаване на отговорите е 30 септември 2014 г.

Европейската комисия вече включи в политиката си някои аспекти на „Наука 2.0“. По-специално при научните изследвания в рамките на „Хоризонт 2020“ — новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, е задължително да се осигури отворен достъп до научните публикации. Дадено бе начало и на пилотен проект за научноизследователски данни със свободен достъп. Чрез своите програми за научни изследвания ЕС също така финансира редица граждански научни проекти и подкрепя елементи на електронната инфраструктура, благодарение на която се реализира „Наука 2.0“.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *