Новини

Съветът на ЕС одобри препоръките на ЕК за България

Сред препоръките е България да продължи усилията си за подобряването на бизнес средата, най-вече за малките и средните предприятия

Препоръките на Европейската комисия (ЕК) за България по националната програма за реформи за тази година бяха одобрени от съвета на ЕС, предаде БТА. Препоръките са шест на брой и  бяха представени през миналия месец. В тях ЕК съветва страната ни да увеличи бюджетните мерки за 2014 г. Европейската институция призовава България за това с оглед на възникващото отклонение спрямо изискванията на превантивната част на Пакта за стабилност и растеж.

Сред препоръките е и изработването на дългосрочна стратегия за пенсионната система. Друга  е насочена към укрепване на бюджетната стратегия за следващата година. Необходимо е да се осигури на новия фискален съвет необходимия му капацитет. ЕК съветва  още страната ни да въведе цялостна данъчна стратегия, за да се повиши събираемостта на данъците.

Европейската инситуция съветва България да подобри ефикасността на Агенцията по заетостта чрез разработване на система за наблюдение на изпълнението и по-добро насочване на усилията към най-уязвимите хора. Друга препоръка засяга приемането на Закона за училищното образование и продължаване на реформите в областта на професионалното и висшето образование. Цели се по този начин  да се стимулират партньорствата между образователните институции и деловите среди, така че резултатите да отговарят по-добре на потребностите на пазара на труда.

. Според европейската институция това може да се постигне чрез намалява бюрокрацията, насърчава електронното управление, рационализира производствата при неплатежоспособност и прилагане на законодателството за просрочените плащания.

Последната препоръка засяга енергийния сектор. Тя призовава за  разшири реформата в него с оглед повишаване на конкуренцията, пазарната ефективност, прозрачността и енергийната ефективност, по-конкретно чрез премахване на пречките за навлизане на пазара. ЕК съветва България за постепенно премахване на квотите и укрепване на независимостта и възможностите на администрацията на ДКЕВР.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *