Новини

ЕС дава 1,13 млрд евро на публично-частни партньорства в подкрепа на иновациите

Парите са част от програма „Хоризонт 2020“, която е на обща стойност 80 млрд. евро

Партньорства в областта на научните изследвания между ЕС, частния сектор и държавите членки представиха първите си покани за привличане на проекти и партньори по програмата на ЕС за научноизследователска дейност и иновации „Хоризонт 2020“. Бюджетът на програмата е 80 млрд. евро, като мобилизираните в рамките на първия кръг на финансиране 1,13 млрд. евро обществени средства, които ще бъдат допълнени с подобна сума от частните партньори, ще бъдат насочени към проекти за подобряване качеството на живота и постигане на по-конкурентоспособна европейска промишленост на световния пазар. Темите включват нови методи за лечение на диабет и очни заболявания, както и въвеждане на десетки задвижвани с водород пътни превозни средства и станции за зареждане.

Отправянето на първите покани бе направено почти една година след като Европейската комисия представи Пакета за инвестиции в иновации — набор от предложения за създаването на седем публично-частни партньорства и три партньорства в рамките на публичния сектор. С бюджет от над 22 млрд. евро тяхната сфера на дейност ще бъдат ключови области като лекарства, транспорт, електроника и биоикономика. 

Седемте публично-частни партньорства общо представляват капиталовложение от 19,5 млрд. евро в научните изследвания и иновациите за следващите седем години, като вноската на ЕС от 7,3 млрд. евро ще привлече 12,2 млрд. евро инвестиции от частния сектор и държавите членки. Заедно с други четири публично-частни партньорства с държавите членки те образуват т.нар. Инвестиционен пакет в областта на иновациите, който представлява инвестиция от над 22 млрд. евро за бъдещето на Европа.

Тези партньорства са в редица ключови области:
– 
Иновативни лекарства 2: за разработване на следващо поколение ваксини, лекарства и методи за лечение, напр. нови антибиотици 
– Горивни клетки и водород 2: за ускорено въвеждане на пазара на незамърсяващи и ефикасни технологии в енергетиката и транспорта
– Чисто небе 2: за разработване на по-малко замърсяващи и по-безшумни самолети, при които емисиите на CO2 са значително намалени
– Биотехнологични производства: за използване на възобновяемите природни ресурси и иновативни технологии за осигуряването на продукти за ежедневието с по-малко въздействие върху околната среда
– Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа: увеличаване на производствения капацитет на ЕС в областта на електрониката
– Shift2Rail: усъвършенстване на влаковете и железопътната инфраструктура за драстично намаляване на разходите и повишаване на капацитета, надеждността и точността
– SESAR 2020: разработване на ново поколение на Европейската система за управление на въздушното движение, с което ще се повиши ефективността на въздушния транспорт 

Публикуваните от тези партньорства покани за конкурентни проекти са отворени за участие от страна на предприятията, МСП, университетите, научноизследователските организации и други. Партньорска проверка ще определи най-добрите проекти, които ще бъдат финансирани.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *