НовиниОбразование

Въвежда се обучението чрез работа

Депутатите приеха на второ четене на текстове от промени в Закона за професионалното образование и обучение

Депутатите приеха на второ четене на текстове от промени в Закона за професионалното образование и обучение, с което се въвежда обучението чрез работа и кредитната система в професионалното образование, предаде БТА. 

Обучението чрез работа (дуално обучение) е форма на партньорство между професионално училище, гимназия, колеж или център за професионално обучение, и един или няколко работодатели, която включва практическо обучение в работна среда и обучение. 

В професионалните гимназии и училища обучението чрез работа се организира в XI и XII клас за ученици, които са навършили 16 г.

Професионални знания, умения и компетентности могат да се придобият и чрез неформално обучение и самостоятелно учене. 

Кредити може да се натрупват с цел придобиване на професионална квалификация по професия и/или да се прехвърлят за придобиване на професионална квалификация по друга професия от същото професионално направление. 

Условията и редът за присъждане, натрупване и трансфер на кредити се определят с наредба на министъра на образованието и науката. 

Депутатите решиха, че определени професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение може да се утвърждават като защитени от държавата професии на областно ниво. 

Списъкът със защитените от държавата професии, както и критериите за определянето им се приемат с акт на Министерския съвет. 

Списъкът се актуализира ежегодно до края на месец октомври на съответната година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *