НовиниФинанси

ЕИФ и УниКредит Булбанк с гаранционно споразумение за подкрепа на 270 микро предприятия

Това финансиране ще донесе ползи на микро-предприятията, и по-конкретно на тези в рисковите групи

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и УниКредит Булбанк подписаха гаранционно споразумение, насочено към подкрепа на близо 270 микро предприятия в България. Споразумението ще позволи на УниКредит Булбанк да предостави на българските предприемачи подобрен достъп до финансиране, особено на тези, които срещат затруднения в кредитирането от страна на традиционни банкови източници, съобщиха от кредитната институция.

Гаранциите за микрокредит по микрофинансиране „Прогрес” се финансират от Европейската комисия и се управляват от Европейския инвестиционен фонд. Гаранцията намалява значително риска за банката, тъй като на ниво кредит се покрива нетна стойност в размер на 56% от остатъчния дълг на кредита.

Сделката ще позволи на УниКредит Булбанк да продължи да развива настоящата си дейност по предлагане на заеми на стартиращи, малки и микро предприятия, занаятчийски работилници и самонаети лица в България.

Микропредприятията, които желаят да кандидатстват за микро-кредит по микрофинансиране „Прогрес”, могат директно да се свържат с най-удобния за тях клон на УниКредит Булбанк.

Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес” е създаден с 203 милиона евро, осигурени от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка. Микрофинансиране „Прогрес” цели да подобри достъпа до финансиране за микропредприемачи, включително самостоятелно заети лица. То е съсредоточено главно, но не само, върху групи с ограничен достъп до традиционния кредитен пазар. Примери за това са жени предприемачи, млади предприемачи, предприемачи от малцинствени групи, предприемачи с увреждане, еднолични търговци и т.н. Предоставят се заеми под 25 000  евро чрез избрани посредници, участващи в механизма. Микрофинансиране „Прогрес” не предоставя финансиране или гаранции пряко на микропредприемачи или физически лица.

Подписаната с УниКредит сделка е 62-рата поред в рамките на Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес” от инициирането му през 2010 г. до сега. До момента размера на финансирането, предоставено от механизма на микро кредитополучатели е в размер на над 130 милиона евро. Сред страните, в които са подписани споразумения, са Австрия, Белгия, България, Кипър, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Испания, Швеция, Холандия и Великобритания.

Основната мисия на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) е да подкрепя микро, малки и средни предприятия, като им помага да получат достъп до финансиране. ЕИФ проектира и разработва инструменти за венчърен капитал и капитал за растеж, гаранции и микрофинансиране, които са специално предназначени за този пазарен сегмент. В тази своя роля ЕИФ подкрепя постигането на целите на ЕС по отношение на подкрепа за иновациите, научните изследвания и развитието, предприемачеството, растежа и заетостта. Общо нетните ангажименти на ЕИФ към фондовете за частен капитал възлизат на над 7.9 млрд. евро в края на 2013 г. С инвестиции в повече от 435 фонда, ЕИФ има водеща роля в Европа в сферата на венчърния капитал поради мащаба и обхвата на инвестициите му, особено в сегмента на високите технологии и дружествата в ранен етап на развитие. Кредитният портфейл на ЕИФ за гаранции възлиза на повече от 5.6 млрд. евро за над 300 операции в края на 2013 г., което го поставя на челно място при основните гаранции за европейски малки и средни предприятия.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *