ЗемеделиеНовини

Близо 500 млн.евро по ПРСР са под въпрос

От фонд “Земеделие” и агроведомството отричат да има проблеми

Около 500 млн. евро по Програма за развитие на селските райони са поставени под въпрос заради проблемите и неуредиците в Дръжавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), алармираха от българската асоциация на бенефициентите по европейски програми. “В момента всички одобрени проекти по мерки 311 и 312 не са подписали договори. Крайният срок за изпълнение на проектите, които са със строително монтажни работи,  те не могат да бъдат реализирани никога поради простата причина, че проектите трябва да бъдат отчетени до 2015-а година, което прави невъзможно изпълнението, каза пред БНР председателят на асоциацията Ивайло Здравков.

По думите му който и да дойде като директор във фонда няма как да разпише документите със задна дата, задържани от бившият председател Мирослав Николов и заместникът му Виолета Александрова.

Малко по -късно от фонд „Земеделие“ отрекоха да носят вина за забавянето на подписването на документите за местните инициативни групи или така наречените МИГ-ове. Заместник изпълнителният директор на фонд „Земеделие“ Виолета Александрова обясни, че причината е нов регламент, който е влязла в сила. “Новият регламент вече е в сила и настоящата наредба, по която са приети проектите, не отговаря на новия регламент. Вината по отношение на това, че не сме подписали проектите, не е наша. Ако миналата седмица и по-миналата седмица и в последните няколко седмици не се правеха седем Управителни съвета, за да се махне ръководството на фонд “Земеделие”, тези договори вече щяха да са си при бенефициентите. Ние сме си спазили абсолютно всички срокове в съответствие с наредбата”, коментира тя.

Страната ни няма да изгуби 1 млрд. лева вследствие на забавеното договаряне на проектите от мерки 311 и 312 от Програмата за развитие на селските райони, увериха и от МЗХ. Управляващият орган на Програмата е предприел необходимите стъпки за предотвратяване на риска от загуба на средствата. За целта ще бъде приложен новият Регламент на ЕК 1407/2013 г., който урежда условията и реда за предоставяне на финансова помощ по правилата „de minimis” за програмния период 2014-2020 г, се казва в съобщение до медиите. 

В него се казва, че всички заявления за подпомагане по „de minimis”, приети по старите правила (преди 2014 г.) може да бъдат одобрявани и след 30 юни 2014 г. Условието е проектите да бъдат преразгледани и одобрени в съответствие на новите изисквания. Това означава, че изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” може да сключи и подпише договори по мерки 311 и 312 по всяко време след 30 юни 2014 г., ако те бъдат преразгледани отново. Важно е да се отбележи, че размерът на помощта „de minimis”, съгласно новия регламент остава непроменен – до 200 000 евро. 

Възможно е след сключването на договорите по мерки 311 и 312 за същите да бъде удължен и срокът за извършване на инвестицията и подаване на заявка за окончателно плащане – не до 15 юли 2015 г., а до 15 септември 2015 г. Това ще стане след изменение на нормативната уредба, което е в компетенции на Управляващия орган на Програмата, допълват от ведомството. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *