Новини

ИПИ обявява стипендиантско място за завършили в чужбина докторанти/магистри

Стипендията е за изследователска програма в рамките на Think Tank Young Professional Development Program

Институтът за пазарна икономика беше определен като една от организациите, които ще имат възможност да предложат една стипендия за платена 6-месечна изследователска програма в рамките на Think Tank Young Professional Development Program.

Кандидатите трябва:
– да са завършили през последните три години магистърска или докторска степен в областта на социалните или хуманитарните науки в университет в страните от ОИСР;
– Да са на възраст между 23 и 35 години;
– Да владеят перфектно английски език

Примерна тематична насоченост

Работата на стипендианта в ИПИ ще бъде фокусирана върху анализ на ефектите от предприети през последните години популистки управленски мерки в една от следните сфери:

– Пазар на труда
– Пенсионна система
– Енергиен сектор

Кандидатите имат възможност да представят и свои идеи за тематична насоченост на своето изследване, които ще бъдат обсъдени с ИПИ. За времето на работата си в ИПИ избраният кандидат ще получава месечна стипендия. 

Кандидатите трябва да изпратят на ИПИ автобиография и мотивационно писмо, в което излагат сферата и темата на своето потенциално изследване до 23 юли 2014 г. 

Повече информация за стипендията можете да откриете тук.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *