Новини

МС одобри проект по Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020

Предвижда се програмата косвено да подкрепи всички 11 тематични цели, обхващащи приоритетите на „Европа 2020”

Министерският съвет прие решение за предварително съгласие на Република България със съдържанието на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020 преди представянето й в Европейската комисия и одобри ангажиментите на страната ни като държава-участник в програмата.

Правителственото решение осигурява пълноценното участие на България в програмата, чиято основна цел е да продължи консолидацията на европейската мрежа за наблюдение на територията чрез предоставянето и използването на сравними, систематични и надеждни данни за територията, се казва в съобщение на пресслужбата на Кабинета.

През новия програмен период програмата ще функционира чрез две приоритетни оси – 1 „Териториални доказателства, трансфер, наблюдение, инструменти”, изпълнявана от единствен бенефициент – Европейското обединение за териториално сътрудничество (ESPON EGTC), и 2 „Техническа помощ”, изпълнявана от управляващия орган на програмата (Министерството на устойчивото развитие и инфраструктурата на Люксембург).

Наред с това се предвижда Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020 косвено да подкрепи всички 11 тематични цели, обхващащи приоритетите на „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *