Новини

ЕК отчита значителен напредък в борбата с измамите с европейски средства

Според доклад броят на измамите, засягащи бюджета на ЕС, които са установени от националните органи, е спаднал през 2013 г. в сравнение с 2012 година

Държавите от Общността трябва да задълбочат усилията си за предотвратяване, разкриване и докладване на измамите, засягащи общностните финансови средства. Това става ясно от доклада на Европейската комисия за защитата на финансовите интереси на ЕС. 

В доклада се съдържат подробни препоръки за областите, в които националните органи трябва да обърнат специално внимание. 

Установените измами при изразходването на средства на ЕС съставляват под 0,2 процента от всички средства. Въпреки това ЕК е на мнение, че на национално равнище следва да се положат по-големи усилия както в борбата, така и в разкриването на измами. Затова в годишния доклад се препоръчва държавите да преразгледат своите системи за контрол, за да може те бъдат целенасочени и съобразени с опасностите.

Според доклада положителен е фактът, че на национално равнище е отбелязан добър напредък в прилагането на нови правила и политики, които ще усилят борбата с измамите в идните години. През последните пет години в ЕС е отбелязан значителен напредък в изграждането на по-стабилна среда за борба с измамите.

“През последните пет години ЕК изведе борбата с измамите на ново равнище. Представените от нас строги нови правила, инициативи и рамки, ясно показват решимостта ни да защитим парите на гражданите от измамници. Сега е време държавите да задълбочат своя принос. Те трябва да укрепят усилията си за предотвратяване, разкриване и преследване на тези, които се опитват да ощетят бюджета на ЕС”, заяви еврокомисарят по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, статистиката, одита и борбата с измамите Алгирдас Шемета. 

Според доклада броят на измамите, засягащи бюджета на ЕС, които са установени от националните органи, е спаднал през 2013 г. в сравнение с 2012 година. По отношение на разходите 248 милиона евро от средствата на ЕС са били засегнати от измами, което се равнява на 0,19 процента от разходната част на бюджета. Спрямо предходната година, когато са били засегнати 315 милиона евро, това е спад от около 21 процента. По отношение на приходите предполагаемите или установените измами възлизат на 61 милиона евро, което се равнява на 0,29 процента от сумата на събраните през 2013 г. традиционни собствени ресурси. Спрямо предходната година (със 77,6 милиона евро засегнати от измами) също е отбелязан спад от 21 процента. 

Въпреки че общото финансово отражение на измамите, засягащи европейски средства, е намаляло през миналата година, броят на докладваните случаи на измами при изразходването на средства на ЕС се е увеличил в сравнение с предходната година. Това може да бъде резултат от по-строгите мерки за разкриване на измами на по-ранен етап, което води до намаляване на общия размер на засегнатите средства. То може да бъде и признак за по-добро докладване на измамите от някои държави, пише в доклада.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *