Новини

МС предлага за ратификация споразумение с ЕИФ и "Джереми" България

Споразумението предвижда на ЕИФ да се предоставят ограничени права, свързани с представителство на „Джереми България” ЕАД като инвеститор в органите на Мецанин фонда

Министерският съвет утвърди подписаното на 14 юли т. г. Мандатно споразумение между правителството на България, Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и „Джереми България” ЕАД и предлага на Народното събрание да го ратифицира.

Споразумението предвижда на ЕИФ да се предоставят ограничени права, свързани с представителство на „Джереми България” ЕАД като инвеститор в органите на Мецанин фонда. Мецанин фондът е един от инструментите за финансов инженеринг, разработен по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и се създава за първи път с географски фокус в България. Той е и първият Мецанин фонд по Инициативата „JEREMIE” в Европейския съюз.

Инструментът е насочен към предприятия, които са в зрял етап от развитие, със значителни парични потоци и „небанкируем” модел за бизнес разширяване. По този начин мецанин финансирането представлява важен алтернативен източник за растежа на българските малки, средни и междинни предприятия (mid-caps), който до този момент е достъпен предимно за големи предприятия.

Споразумението ще стимулира привличането на частни инвеститори в лицето на Европейската банка за възстановяване и развитие с опит в реализирането на финансови инструменти от този тип, включително съвместно с избрания фонд мениджър, както и до допълнително прехвърляне на ноу-хау за изпълнение на подобни инструменти чрез статута на наблюдателя.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *