post

Компанията завежда иск в СГС, с който предявява претенции да бъде обявен за нищожен договор, който компанията е подписала още през януари 2005 г. и по който е ползвала услуги в продължение на повече от 8 години

За България голямата тема е какво може да ни изведе от опашката в Европейския съюз. Много хора говорят и пишат по нея, но очевидно не много хора предприемат действия. Даже напротив. Безработицата расте, а в България вместо да се използва всяка възможност за привличане на чужди инвеститори, се опитваме да изгоним и тези, които въпреки всичко са тук, но и продължават да наемат българи по проекти в страната и региона.

В България, както винаги, частният интерес надделява над обществения. И още по-плашещото е, че вече надминава всички граници и преминава в истински абсурд на базата на измислени основания.

През последните седмици сме свидетели на редица събития, които успяха да разклатят дори и стабилната българска банкова система. Те са изключително показателни за това, как личният интерес може да премаже обществения. Има и доста събития и действия, които остават незабелязани от обществото, но също са доста показателни за средата в България и се възприемат като доста негативен знак от страна на потенциални външни инвеститори.

На фона на всички събития през последните седмици, в страни от общественото полезрение останаха странни действия на НЕК, насочени към голяма международна компания. И въпреки че на пръв поглед случаят изглежда доста изолиран от другите събития в страната, ако се вгледаме малко по-внимателно в ситуацията, веднага ще забележим общите черти и герои. Преди около 2 седмици НЕК завежда иск в Софийски градски съд срещу голяма международна компания. С него НЕК предявява претенции да бъде обявен за нищожен договор, който компанията е подписала още през януари 2005 г. и по който е ползвала услуги в продължение на повече от 8 години. Дори и за неспециалисти е ясно, че подобно искане противоречи напълно на икономическата логика и няма как контрагент да се възползва от услуги, и то за толкова дълъг период от време, а след това да не иска да плати за тях. И ако всеки започне да предявява подобни искове, след като вече не се нуждае от дадени услуги, това би опорочило и тотално обезмислило договора като основен институт на търговските взаимоотношения. Практиката показва, че при подобно явно неспазване на договорни отношения, потърпевшите веднага алармират Брюксел, което в настоящия момент допълнително ще усложни позициите на България в европейското семейство.

В иска са представени основания, които противоречат на всички световни търговски и бизнес практики. И абсолютно без никакви скрупули и затруднения, държавната компания, която преди месец обяви, че е реализирала рекордна загуба от 338 млн. лв за 2013 г., плаща съдебна такса по иска в размер над 4 млн. лева. Такса, която няма да бъде възстановена, ако НЕК не спечели този иск, който изглежда абсолютно абсурден и неоснователен. Такса, платена с пари на данъкоплатеца.

След като държавна компания си позволява така грубо да оспорва условията на договор, подписан вследствие на проведена открита тръжна процедура с международно участие, как да очакваме, че някоя друга голяма международна компания ще има желание да развива бизнес в България и да подписва договори с български контрагенти. И каква сигурност даваме на инвеститорите, след като не само не искаме да спазваме посочените в договора права и задължения, но и даже не оспорваме по договорения ред. Договорът съдържа арбитражна клауза, според която всички претенции по него се предявяват пред Международния арбитражен съд в Париж, международно призната и вероятно най-реномираната арбитражна институция, доказала безпристрастността си при решаването на правни спорове, съобразно Нюйоркска конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения, Европейска конвенция за външнотърговския арбитраж и Закона за международния търговски арбитраж. Освен това, заслужава да се отбележи, че таксата, която НЕК би платила за разглеждане на спора от Международния арбитражен съд щеше да бъде повече от 10 пъти по-малко – факт, който поражда още повече въпроси относно целта на този иск и защо той се завежда пред български съд.

Колкото и да е абсурден и неоснователен искът и колкото и въпроси да поражда той, всички те веднага биват забравени, след като стане известен следващият факт във връзка с този иск, а именно на кой съдия е разпределен. Румяна Ченалова напоследък е със съмнителна репутация и странно при нея се струпват всички дела, към които имат интерес определена група хора в България. Разпределянето на това дело към нея веднага отговаря на въпроса защо компанията не е обжалвала по посочения в договора ред пред Международния арбитражен съд и е поела риска да плати много по-висока съдебна такса, но в същото време поражда няколко реторични въпроса – каква е целта на неоснователния иск, кой има интерес да се отстрани международна компания и  по този начин да се създаде възможност за настаняване в освободилата се сфера.

Автор: Мариета Йорданова