post

Start It Smart ще има достъп до световно известни лектори, ментори, знания и разработени материали по предприемачество

Предприемаческата организация Start It Smart обяви партньорство с най-успешната преакселераторска програма в света Startup NEXT. Тя е част от бранда UP Global, който обединява инициативи като Startup Weekend, Startup NEXT, Startup Digest и Startup Education, съобщи NewBusiness.bg.

Като част от тази световна мрежа преакселераторът на Start It Smart ще има достъп до световно известни лектори, ментори, знания и разработени материали по предприемачество. Стартъпите, които участват в програмата, ще станат видими за голям брой акселератори и инвеститори, които са в световната мрежа на Startup NEXT.

“Ползите от това партньорство са много и за двете страни и тепърва ще ги развиваме. На пръв поглед всички стартъпи, които минат през преакселератора и продължат развитието на проекта си ще имат видимост пред цялата мрежа от акселератори и инвеститори, партньори на Startup NEXT. Фактът, че партнираме със Startup NEXT, дава възможност да привлечем вниманието на още повече чуждестранни компании и инвеститори към случващото се в България”, коментира президентът на Start It Smart Петър Шарков.

Партньорството със Startup NEXT влиза в сила още с втория сезон на  Start It Smart | Pre-Accelerator, който започва на 15 септември. Самата програма ще продължи до 23 ноември с интензивен набор от обучения, срещи и менторства. Новото име на програмата ще бъде Start It Smart | Pre-accelerator (in partnership with Startup NEXT).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *