Новини

Програмата за трансгранично сътрудничество ще финансира изграждането на два моста при р. Дунав

В обхвата на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ ще се включи проектирането на разширението на моста при Русе – Гюргево

До месец и половина ще започне да функционира новопостроеният Речен информационен център в град Русе. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова, след инспекцията на обекта, който се финансира по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.

От Речния информационен център ще се управлява цялата система за проследяване и събиране на данни за корабоплаването в българския участък на река Дунав. Сградата е построена и оборудвана за 6 милиона лева, като част от целия проект за изграждане на речна информационна система в българския участък на р. Дунав (БУЛРИС), който е за над 37 млн. лв. Вече са готови 16 комуникационни точки, откъдето се предава информация. Обучени са и 10 специалисти, от общо 15 служители, които ще работят като отделно поделение за обслужване на системата. „Очакваме през месец декември, по проекта, да бъде доставен и нов модерен кораб за обследване на речното дъно“, каза Николина Ангелкова. По думите й плавателният съд в момента се строи и оборудва в Гърция.

„Следващата седмица между България и Румъния ще бъде подписан Меморандум за подготовката на два нови моста над река Дунав при Никопол-Турну Мъгуреле и Силистра-Кълъраш, съобщи министър Николина Ангелкова. Подготовката им ще се финансира по програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2014-2020 г., като целта е да бъде подадена обща апликационна форма в началото на следващата година. При изграждането на двата моста най-вероятно ще се търси публично-частно партньорство.

Включваме в обхвата на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ проектирането на разширението на моста при Русе – Гюргево“, каза транспортният министър. Мостът е част Трансевропейски коридор 9 и това позволява да бъде ползвано финансиране от оперативната програма. Николина Ангелкова съобщи, че в обхвата на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 е заложено и проектирането на скоростен път между Русе и Велико Търново.

„Най-важният проект за Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ е подобряване на навигацията в българо-румънския участък на реката. По този проект се работи от много години, но в последните месеци постигнахме реален напредък, като очакваме през месец декември, или най-късно февруари 2015 г., съвместно с Румъния, да подадем апликационна форма за финансиране по Механизма за свързана Европа“, съобщи Николина Ангелкова. Очаква се около 85 млн. евро да бъдат насочени за отстраняване на критичните участъци само в българската част на реката, като предстои да завърши Оценката на въздействие на околната среда за целия проект. Въпреки сложността на процедурата, която трябва да бъде съобразена с българското, румънското и европейското законодателство, очакванията са до 2016 г. проектът да има изготвен ОВОС.

„Заедно с румънските колеги работим по създаването на общо дружество за подготовка и управление на проекта, което е много важно за успешното му изпълнение“, допълни министър Ангелкова. Според нея, по този начин двете държави ще носят обща отговорност и ще се оптимизира процесът по взимане на решения.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *