Новини

Бюджет 2015: ЕП е за покриване на задълженията, растеж и работни места

ЕП отхвърли като цяло всички съкращения на бюджета на страните членки спрямо официалното предложение на Комисията и поиска допълнително финансиране, за да бъдат подкрепени икономическият растеж и създаването на работни места

Страните членки на Европейския съюз трябва да подкрепят политическите си обещания с необходимото финансиране, за да възобновят растежа, да създадат работни места, да насърчат научните изследвания и иновациите, както и да позволят на ЕС да изпълни ангажиментите си по отношение на външната политика, съобщават от ЕП. Това заявиха в сряда евродепутатите, след като отхвърлиха съкращенията в проектобюджета за 2015 г., предложени от Европейския съвет. Постигането на споразумението за допълнително финансиране за 2014 г. е условие за постигне на съгласие със Съвета за бюджета за догодина, добавиха депутатите.

Парламентът увеличи бюджетните кредити за поети задължения до 146,348.9 милиона евро и на бюджетните кредити за плащания до 146,416.5 милиона евро за 2015 година. Позицията на ЕП беше приета с 464 гласа „за“, срещу 186 „против“ и 46 „въздържал се“.

Европейският парламент отхвърли като цяло всички съкращения на бюджета на страните членки спрямо официалното предложение на Комисията и поиска допълнително финансиране, за да бъдат подкрепени икономическият растеж и създаването на работни места, както беше препоръчано от комисията по бюджети.

Малките и средните предприятия, изследователските и научните програми, включително програмата за образователен обмен „Еразъм+“, трябва да получат 190,5 млн. евро повече, заявиха европейските депутати.

Допълнителни средства ще получат и финансовите надзорни агенции (6,1 млн. евро), земеделците и рибарите, пострадали от руското ембарго върху износа (30 млн. евро), както и европейските фондове за подпомагане на най-нуждаещите се граждани (16,7 млн. евро), реши Парламентът.

Парламентът гласува 400 млн. евро повече, отколкото беше първоначално предложено от Комисията, за да може ЕС да изпълни своите международни ангажименти, в това число и за подкрепа на сирийските бежанци, на Украйна и на Палестина.

За да плати сметки към местните власти, към малките предприятия и към други бенефициенти за 2014 г., Европейската комисия бе принудена да поиска допълнително финансиране под формата на проект за коригиращ бюджет.

За да ограничи разрастването на кризата в разплащанията, която започна да набира скорост през 2010 г. и достигна 25 млрд. евро през 2014 г., Парламентът гласува 4 млрд. евро за извънредни плащания през 2015 година.

На 28 октомври ще започнат трите седмици на помирителна процедура със Съвета, за да могат двете институции да постигнат консенсус до 17 ноември. По план, бюджетът за следващата година трябва да бъде одобрен от Парламента и подписан от председателя му на 26 ноември.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *