Новини

Агенция по заетостта и УНСС подписаха рамков договор

Инициативата е част от активната кампания, която АЗ провежда сред младежите от началото на годината

Рамков договор за сътрудничество подписаха изпълнителният директор на Агенцията по заетостта (АЗ) д-р Асен Ангелов и ректорът на Университета за национално и световно стопанство проф. Стати Статев.

Инициативата е част от активната кампания, която АЗ провежда сред младежите от началото на годината. Целта е те да бъдат информирани за възможностите за стаж, допълнителна квалификация, обучение и заетост, както и да получават качествено консултиране, професионално ориентиране, мотивиране и посредничество в бюрата по труда в цялата страна.

Д-р Ангелов и проф. Статев се споразумяха да провеждат съвместни форуми, които да са от полза за студентите на УНСС. Очаква се през следващата година те да имат възможността да се възползват от платени стажове, насочени приоритетно към младежи. Предстои организирането на трудови борси, срещи с работодатели, информационни дни и др.

АЗ участва и в организирания от Техническия университет форум „Дни на кариерата” – на 21 и 22 октомври в София и на 23 октомври в Пловдив. Студентите имаха възможността да получат професионална консултация от служители на агенцията на два щанда – за работа в България и за работа в чужбина. От филиала на АЗ „Студентски труд” представиха над 700 свободни позиции, подходящи за учащи. По покана на EURES екипа на АЗ на щанда присъстваха и представители на Централата за международно и специализирано посредничество към Федералната агенция по труда на Германия (ZAV). 

Активната работа и индивидуалният подход на трудовите посредници към младежите от началото на 2014 г. вече дава своите видими резултати, информират от АЗ. Изготвени са над 70 хил. индивидуални плана на младежи на възраст до 29 г., консултирани в бюрата по труда през първите девет месеца на годината. В тях са описани конкретни стъпки и предложения за обучения, стаж и заетост в зависимост от образователните, трудовите и лични характеристики на младия човек. Близо 17 хил. младежи са получили групово или индивидуално консултиране при психолог и кейс мениджър. 19 трудови борси с участието на работодатели, желаещи да назначат приоритетно младежи, са проведени в цялата страна и посетени от близо 2 800 търсещи работа лица. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *