Новини

ЕК одобри проект за модернизация на противопожарните служби

Проектът е на стойност 51 млн. евро и се финансира по ОПРР

Европейската комисия одобри проект „Модернизация на противопожарните служби в 86-те градски зони чрез доставката на пожарни коли и противопожарно оборудване“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Проектът се финансира в рамките на схема „Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали”, с бенефициент Министерството на вътрешните работи. Това е петият голям проект по ОПРР.

Чрез модернизацията на противопожарните служби със съвременно оборудване ще се постигне максимално предотвратяване на рисковете и щетите за човешкия живот и нематериалното имущество по време на пожари и при аварии в градските зони, се казва в съобщение от пресцентъра на МРР. 

С изпълнението на този проект ще бъде възможно да се доставят нови съвременни пожарни коли и противопожарно оборудване за регионалните структури на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи. Това ще намали времето за реагиране, времето за пристигане на мястото на произшествието, както и преките щети.

Одобреният от Европейската комисия размер на безвъзмездната финансова помощ е 51 млн. евро, от които 85% е съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 15% са средства от националния бюджет. Вследствие на одобрението, минималната цел за ОПРР за 2014 г. по правилото N+2 е намалена с 39 млн. евро – дял на ЕФРР, съгласно финансовия план на големия проект.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *