Новини

Наръчник за електронно отчитане на проекти подпомага бенефициентите по ОПАК

Бенефициентите са длъжни да съхраняват оригиналите на документите за срок от 3 години след закриването на ОПАК

Освен на хартия всички документи по проектите, финансирани от Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), следва да бъдат съхранявани и на електронен носител и да са организирани в електронно досие, аналогично на хартиеното”. Това припомни ръководителят на програмата Моника Димитрова-Бийчър при откриването на обучение за бенефициенти в София. 

Бенефициентите са длъжни да съхраняват оригиналите на документите за срок от 3 години след закриването на ОПАК (2018 г.). На обучението беше раздаден изготвеният в помощ на бенефициентите Наръчник за електронно отчитане на проекти по ОПАК. Той съдържа указания за реда, по който могат да се извършват отчетите както на електронен носител, така и чрез информационната система ИСУН.

Ръководителят на ОПАК призова екипите по новите проекти възможно най-скоро да изпратят до Управляващия орган (УО) на програмата графиците за провеждане на процедури по ЗОП за предварителна проверка, да се запознаят с всички ръководства, наръчници и помагала, изработени от експертите на ОПАК, както и да се възползват от възможността да задават въпросите си на днешния форум и директно към УО чрез контактите, публикувани на сайта на програмата.

“Целите на бенефициентите ни са и наши цели, затова се стараем да повишим капацитета им за управление на проекти, така че да няма впоследствие финансови корекции”, уточни Моника Бийчър. Тя съобщи, че всички разплащания по проектите трябва да бъдат извършени до месец октомври 2015 г., което на практика означава, че занапред няма да бъде възможно сключването на анекси за удължаване на срока за изпълнение на договорите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *