ЗемеделиеНовини

ЕК отпуска 39 млн. евро за популяризиране на селскостопански продукти в Европейския съюз

Избраните програми обхващат различни категории продукти, като пресни и преработени плодове и зеленчуци, млечни изделия, продукти с високо качество, цветя, висококачествено месо

Европейската комисия одобри 27 програми за популяризиране на селскостопански продукти в Европейския съюз и в страни извън него. Повечето от програмите са за срок от три години. Общият им бюджет е 77,4 млн. евро, като ЕС ще осигури 39 млн. евро. Избраните програми обхващат различни категории продукти, като пресни и преработени плодове и зеленчуци, млечни изделия, продукти с високо качество (защитени наименования за произход, защитени географски указания, храни с традиционно специфичен характер и биологични продукти), цветя, висококачествено месо, както и — за пръв път — овче месо.

До 15 юни 2014 г. в рамките на схемата за информация и популяризиране (като част от втората фаза на подбор на програми през 2014 г.) службите на Комисията получиха 43 предложения за програми, насочени към вътрешния пазар на ЕС и към страни извън него. След извършване на оценка 27 програми бяха одобрени за съфинансиране, като 21 от тях са ориентирани към вътрешния пазар, а 6 — към страни извън ЕС. Страните и регионите извън ЕС, към които са насочени програмите, са: Северна Америка, Латинска Америка, Близкият изток, Югоизточна Азия, Япония, Северна Африка и Турция.

Освен това две от одобрените програми са многонационални — това са програми на организации от различни страни от ЕС, които провеждат съвместна промоционална кампания. В контекста на наскоро договорената реформа на политиката за популяризиране този вид кампании ще бъдат насърчавани все повече.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *