Новини

Младежката безработица е намаляла с 5% за година

Като цяло общото ниво на безработица в България през септември е над средното за Европейския съюз

С точно 5% се е понижила младежката безработица в България през септември 2014 г. спрямо година по-рано. Според данните на Евростат нивото на този показател през деветия месец от тази година е 22,5 на сто, докато през септември 2013 г. е 27,5 на сто.

В сравнение с предходния месец обаче безработицата сред младежите се повишава с 1%, информира econ.bg.

Общият брой на безработните младежи през отчетния период е 44 хиляди. Това представлява намаление със 17 хиляди за година.

Като цяло общото ниво на безработица в България през септември е над средното за Европейския съюз и е 11,3 на сто като остава без промяна спрямо август и се понижава с 1,5 на сто спрямо година по-рано.

На месечна база не се наблюдава промяна както при жените, така и при мъжете без работа. За пореден месец обаче безработицата при жените е 10,1% и е по-ниска както от средната за ЕС, така и от тази при мъжете в България.

В ЕС делът на хората без работа през септември е 10,1 процента, като остава без промяна спрямо август и по-ниска с 0,7% спрямо година по-рано. В еврозоната безработицата е в размер на 11,5% през отчетния период.

Най-ниските нива на показателя в ЕС са отчетени в Германия – 5%, и в Австрия – 5,1%. Най-висока пък през септември е безработицата в Гържия – 26,4 на сто, и в Испания – 24%.

В САЩ безработицата през септември е 5,9 на сто, което представлява намаление спрямо 6,1 процента през август и 7,2% година по-рано. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *