ЗемеделиеНовини

Производители на памук ще получат субсидии по 66 евро/дка

Памукът трябва да е произведен на територията на страната, а използваните сортове да са вписани в Сортовата листа на страната

Земеделските стопани, които отглеждат памук, ще имат право на специално плащане за памук, става ясно от проект на Наредба за прилагане на схемите за директни плащания, публикуван от МЗХ за обсъждане.

Според Наредбата, за да получат субсидия за отглеждане на памук, земеделците трябва да спазват минимална гъстота на посевите не по-малко от 8000 бр./дка с добив не по-малък от 120 кг./дка. Другото условие е памукът да е произведен на територията на страната, а използваните сортове да са вписани в Сортовата листа на Република България за съответната година или в Европейския каталог на полските култури, публикувани на електронната страница на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, информира Труд.

Българските фермери ще могат да получават по 66,179 евро на декар евросубсидии за производство на памук, съобщи земеделското министерство. До 80-те години на миналия век у нас се произвеждаше памук върху 1 млн. декара. Сега площите са едва 7000 дка. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *