post

Онлайн платформата Papaio.com се стреми да увеличи българското земеделско производство

С какво се занимава вашия стартъп?

В Papaio.com всеки може да създаде своя група, в която да покани свои приятели, близки, съседи, колеги от работа и заедно да поръчват продукти от местни български производители. Сайтът осигурява много функции за лесната организация на поръчките от стотици потребители, членуващи в една група, наричана хранителен кооператив или накратко хранкооп. Обикновено членовете в един хранителен кооператив поръчват една седмица предварително и знаят в кой ден и къде трябва трябва да си вземат продуктите. По този начин има предвидимост за местните производители, тъй като те знаят какво и кога ще е нужно и не се налага да бракуват непродадена продукция. А в същото време имат достъп до групи от стотици потребители напълно безплатно, за разлика от високите такси, които трябва да плащат в големите вериги.

Защо избрахте да стартирате бизнес в сфера като селското стопанство?

Екипът ни се състои от трима – Мартин, Явор и Радо, като първите двама се занимават със земеделие от няколко години, а последният е софтуерен инженер. Българското селско стопанство е изправено пред много трудности и липса на дългосрочна стратегия, която нарушава предвидимостта за земеделците. Но ние смятаме, че всеки проблем представлява и една възможност и затова създадохме Papaio.com – с конкретната цел за решаване на конкретен проблем, а именно драстичното намаляване на родното земеделско производство през последните години.

Как се зароди идеята и какъв път извървяхте до реализирането й?

Идеята за Papaio.com дойде след като обсъждахме множеството проблеми, пред които са изправени дребните земеделци в България и особено трудното пласиране на продукцията им. Затова решихме да създадем уебсайт, който да пресъздаде един от вариантите на така наречените къси вериги за директни доставки на крайни потребители (short food supply chains). Смятаме, че късите вериги ще върнат вкусната и качествена българска храна на семейната трапеза като се прескочат всички ненужни посредници по веригата. Papaio.com е онлайн от няколко месеца и в момента сме се фокусирали върху разпространяване на идеята за дирекни доставки, възможностите, които те дават на потребителите и производителите. Краткосрочната ни цел е да насърчим създаването на хранителни кооперативи във всички по-големи градове в България, които да си доставят продукти от хилядите дребни местни производители в България по ефикасен начин.

Коя е целевата група от потребители на вашите услуги?

Целта ни е да предоставим възможност на потребителите, търсещи качествена, прясна и местно произведена храна, да си я набавят по един улеснен начин, без да им се налага да обикалят села или отделни стопанства като мандри, овощни градини, пчелини и т.н. Същевременно целим да привлечем малките земеделци и производители, които чрез Papaio имат лесен и безплатен начин, да продават продукцията си в по-големи мащаби по организиран начин. Така те могат да се фокусират изцяло върху производството си.

Какво е предимството на вашия стартъп пред конкурентите ви?

Papaio.com позволява на всеки да създаде свой собствен хранителен кооператив. Ако работите в голяма офис сграда, защо да не обедините своите колеги и заедно да поръчвате качествена храна от местни производители, която да се доставя на работното ви място веднъж седмично. Papaio предоставя нужните функции за организиране и следене на поръчките, на плащанията от членовете, на доставките от производителите и много други, които улесняват работата, така че реално да ви отнеме няколко часа седмично. Това време и усилия могат да ви се заплатят от другите членове на хранкоопа и така да имате един малък допълнителен доход.

Какви резултати очаквате да постигнете през следващите пет години?

През следващите години очакваме директните доставки да се наложат като една приложима алтернатива на големите вериги и супермаркети и в Papaio да се създадат малки и големи хранителни кооперативи, които да дадат възможност за развитие на дребното земеделие в България, за осигуряване на работни места в селските региони, за възможност за младите да имат перспективен пазар за техните начинания в земеделието.

Какви са плановете ви за развитие на проекта в бъдеще?

Тъй като Papaio е онлайн само от няколко месеца, постоянно внасяме промени, които добавят функции, изчистват грешки, отговарят на изискванията на потребители и производители. В момента сме се фокусирали изцяло върху създаването на хранителни кооперативи, развитието им и включването на  местни производители, което е бавен процес. За целта търсим активни, мотивирани хора, които да станат създатели и координатори на хранкоопи, да привличат членове и производители като междувременно си осигуряват допълнителен доход.

Въпросите зададе: Мария Иванова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *