post

„Младите могат“ е форум, в чиято сърцевина са видео предизвикателствата

Габриела Кушева е HR специалист и един от създателите на платформата за професионална реализиця Jobio.me. Вдъхновява се от темите за професионалната реализация и кариерното развитие на младите хора. Фен е на нестандартните и креативни подходи за кандидастване за работа. Пред образователния сайт Uchi.bg тя представи дигиталния кариерен форум “Младите могат”.

С какво „Младите могат“ се отличава от всички останали кариерни форуми?

Младите могат“ е първият дигитален кариерен форум в България. От 3 до 30 ноември представяме на младите различни позиции в jobio.me. Това, по което се отличава форумът от всички останали е, че кандидатите представят себе си с видео с продължителност до 2 минути.

Видеото е нещо повече от представяне – то е отговор на конкретен казус, зададен от компанията за съответната позиция. Не е необходимо мотивационно писмо, нито традиционно CV, а само попълнен профил в jobio.me и запис. Видеото е един по-нестандартен инструмент, който позволява на младите да направят нещо по-креативно, да излязат от рамката, да бъдат автентични в кандидатурата си и да изпъкнат.

Какво ви провокира да създадете първия по рода си дигитален кариерен форум?

Провокира ни най-вече вярата в младите хора и в техния потенциал, както и усещането, че за тях има нужда от специфичен подход при кандидастването им за работа. Вярваме, че има нужда от популяризация и известна доза образование в посока на това как и защо трябва да се подхожда по нестандартни пътища, когато търсим работа. „Младите могат“ е форум, в чиято сърцевина са видео предизвикателствата, но и сам по себе си той е едно предизвикателство за това доколко бизнесът и младите хора са готови да се срещнат по един различен и не толкова обичаен начин на пазара на труда.

Кои са често срещаните проблеми, с които младите се сблъскват, при търсене на работа?

Младите хора често се чувстват безсилни, изправени пред предизвикателството да подготвят впечатляваща автобиография и да впечатлят работодателите. Често те не знаят как да се позиционират и да изпъкнат пред останалите кандидати. Много често се чувстват обезкуражени от липсата на професионален опит, недотам пълното CV и липсата на обратна връзка за тяхното представяне в процеса на кандидастване. За съжаление, нерядко младите хора все още не вярват достатъчно в себе си, и не се чувстват уверени да изпробват нови начини за кандидастването от страх да не бъдат отхвърлени. В Jobio ние подбираме компании, които споделят нашите ценности и са склонни да бъдат инициативни и да провокират младите хора наистина да докажат уменията си. Надяваме се, че младите хора ще се окуражат от примера на бизнеса и уверено и проактивно ще потърсят начин за реализация на пазара на труда.

По какъв начин „Младите могат“ допринася за намаляване на младежката безработица?

„Младите могат“ осигурява по-качествен подбор на кандидати за позиция. Също така форумът цели да даде на младите самочувствие и увереност, че без значение дали имат опит или не, могат да впечатлят работодателите. Така на преден план застават уменията, желанието за реализация и добрата подготовка по дадения казус.

Вярваме, че това ще затвърди впечатлението в представителите на бизнеса, че не е важно колко години си работил, а какво точно си усвоил, дори и да не е от професионалната ти сфера. По този начин работодателите ще са склонни да наемат не толкова опитни, но с потенциал за развитие кандидати, и да им дадат шанс за доказване. Това автоматично ще спомогне за намаляване на младежката безработица. Инвестицията в младите е важна в дългосрочен план.

Какви резултати очаквате да постигне инициативата?

Очакваме да подготвим младите за това, което предстои като тенденция и навлизането на видео представянията като начин за кандидатстване на работа. Искаме да създадем нова визия за модела на подбор и да оставим едновременно доволни и кандидати, и работодатели. Като ползите и за двете страни са големи, важното е младите да опитат на първо място да предизвикат себе си и да покажат на какво са способни. Вярваме в тях и в резултатите, които ще имат.

Какви са плановете ви за развитие на проекта в бъдеще?

Ние искаме Jobio да бъде мястото, където младите професионалисти се учат, развиват и намират старта на професионалния си път. Плановете ни са да създадем ефективно решение за младите хора и бизнеса първо в България, а после и в цяла Европа. Бъдещето ни е свързано с развитие първо на местния пазар, а после на регионалния. Ще започнем от Източна Европа, а после и целия континент, а защо не някой ден и към целия свят.

Цялото интервю е достъпно в образователния сайт Uchi.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *